Studiespesialisering VG2

Før du starter i vg2 må du velge programområde og programfag.

Du kan velge mellom to programområder:

  • Programområde for realfag
  • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på vg2. To av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt. Disse to fagene må du fortsette med på vg3. Det siste faget velges fritt. Med noen unntak undervises alle programfagene fem timer per uke.

Du må også velge matematikk. Det er mulig å velge mellom:

  • Matematikk R1 – realfaglig matematikk – fem timer per uke
  • Matematikk S1 – samfunnsfaglig matematikk – fem timer per uke
  • Matematikk 2P – praktisk matematikk – tre timer per uke

 

Nedenfor ligger oversikten over fag som tilbys i når du velger. Du må være oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle fag settes i gang. Det avhenger av at mange nok elever velger faget.

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Du må velge ett fag per blokk.  Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

 

 

 

 

Fysikk 1

Fysikk 1

Kjemi 1

Alle   i Vg2 skal ha matematikk

Velg

2P

SI

R1

 

R1 og   S1 regnes som programfag  på realfag

TOF 1 – Ingeniørtekn.

Biologi 1

Biologi 1

TOF 1 – Musikktekn.

Kjemi 1

Programmering og modellering X (3t)   (R1/evt S1))

 

 

 

Markedsføring og ledelse 1 -

Entreprenør og bedriftsutvikling 1/

Næringslivsøkonomi (økonomistyring)

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk -

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Psykologi 1

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

 

Rettslære 1

Samfunnsøkonomi 1

 

 

 

Design og bærekraft

Foto og grafikk 1

Musikk, dans drama

Breddeidrett 1 eller 2*

Kunst og skapende arbeid

Foto og grafikk 1

Teaterensemble

Arkitektur og samfunn

Kunst og skapende arbeid