Studiespesialisering VG2

Før du starter i vg2 må du velge programområde og programfag. Du kan velge mellom to programområder:

Programområde for realfag

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på vg2. To av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt. Disse to fagene må du fortsette med på vg3. Det siste faget velges fritt. Med noen unntak undervises alle programfagene fem timer per uke.

Du må også velge matematikk. Det er mulig å velge mellom:

Matematikk R1 – realfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk S1 – samfunnsfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk 2P – praktisk matematikk – tre timer per uke

 

Nedenfor finner du en oversikt over fagene du kan velge mellom.

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på studiespesialisering. Du må velge et fag per blokk. Nedenfor er det en oversikt over fagene fordelt på blokker. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Du velger fag ved å gå inn på www.blokkvalg.no. Brukernavn og passord til Blokkvalg får du tilsendt på mail. Hvis du etter 3. januar 2018 ikke har fått brukernavn og passord, må du ta kontakt med din kontaktlærer.

Fristen for fagvalget er mandag 15. januar 2018

Blokkskjema - Studiespesialisering vg2

 

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Realfag

Matematikk R2

Matematikk R2

 

Matematikk S2

Matematikk S2

 

Biologi 2

Biologi 1

Biologi 1

Fysikk 1

Biologi 2

Kjemi 1

Fysikk 2

Fysikk 1

Kjemi 2

Kjemi 1

Fysikk 2

Modellering og programmering X

Kjemi 2

Teknologi og forskningslære 2

Teknologi og forskningslære 1

Teknologi og forskningslære 1 (Musikkteknologi)

 

 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Fremmedspråk 3 – Fransk 3, Spansk 3, Tysk 3

Historie og filosofi 2

Historie og filosofi 2

Internasjonal engelsk

Engelsk vg3

Samfunnsøkonomi 2

Markedsføring 1

Rettslære 2

Politikk og men.

Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 2

Psykologi 2

Psykologi 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling  2

Internasjonal engelsk

Psykologi 2

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Psykologi 1

Rettslære 1

Internasjonal engelsk

Rettslære 1

Rettslære 2

Historie og filosofi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Samfunnsøkonomi 1

 

Fremmedspråk 1+2

Sosiologi og sosialantropologi

Historie og filosofi 1

Andre program-fag

Design og bærekraft

Foto og grafikk 1

Musikk, dans drama

Breddeidrett

Kunst og skapende arbeid

Foto og grafikk 2

Teaterensemble

Arkitektur og samfunn