Kunst, design, arkitektur VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Du skal velge to fag - ett i blokk 1 og ett i blokk 3.  Mange elever på KDA velger fag fra eget programområde: Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk, Kunst og skapende arbeid. Du har likevel mulighet til å velge bort disse fagene og erstatte dem med et annet programfag. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge tysk 1+2 i blokk 1.

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på KDA. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

 

Nedenfor ligger oversikten over fag som tilbys  når du velger. Du må være oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle fag settes i gang. Det avhenger av at mange nok elever velger faget.

 

Blokk 1

Blokk 3

Fysikk 1

Kjemi 1

TOF 1 – Ingeniørtekn.

Biologi 1

TOF 1 – Musikktekn

Programmering og modellering X (3t)   (R1/evt S1))

 

 

Markedsføring og ledelse 1 -

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk -

Psykologi 1

Psykologi 1

Historie og filosofi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi og sosialantropologi

 

Samfunnsøkonomi 1

 

 

Design og bærekraft

Musikk, dans drama

Breddeidrett 1 eller 2*

Foto og grafikk 1

Teaterensemble

Kunst og skapende arbeid

 

 

R2*

Kjemi 2*

S2*

R2*

Fysikk 2*

Biologi 2

Kjemi 2*

Teknologi og forskningslære 2

Fr.språk 3 (krever språk 2)

Samfunnsøkonomi 2*

Fremmedspråk 1+2

Psykologi 2

Markedsføring og ledelse 2*

Rettslære 2

Psykologi 2

Historie og filosofi 2*

Politikk og menneskerettigheter

Engelsk Vg3*

Foto og grafikk 2*