Hovedseksjon

Kunst, design, arkitektur VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Du skal velge to fag - ett i blokk 1 og ett i blokk 3.  Mange elever på KDA velger fag fra eget programområde: Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk, Kunst og skapende arbeid. Du har likevel mulighet til å velge bort disse fagene og erstatte dem med et annet programfag. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, må du velge tysk 1+2 i blokk 1.

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på KDA. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Fagvalgsskjema-2023-2024

Presentasjon KDA 2022-2023