Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.  Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Skolen jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. 

Skolen leverer årlig klima og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid og gir oss en sjanse til å måle effekt av iverksatte miljøtiltak. 

 

Les siste års klima og miljørapport her.

Miljøfyrtårn-logo