Musikk – ferdighetsprøve

laptop hovedinstrument

Halvparten av elevene blir tatt inn  på grunnlag av bare karakterer.  Den andre halvparten blir tatt inn på kombinasjon av ferdighetsprøve og karakterer, der begge deler teller 50%. Musikklinjene på Foss og Edvard Munch samarbeider om ferdighetsprøven. Hvis du søker begge skolene, blir du invitert til ferdighetsprøve på den skolen du har som nummer 1. Resultatet gjelder for opptak til begge skolene.

Ferdighetsprøven består av to deler – en praktisk og en teoretisk.  I den praktiske delen spiller/synger du noe selvvalgt på hovedinstrumentet ditt. Så blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer.  Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja.  Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter og taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll, og du må orientere deg i enkle notebilder.

Hvis du har spilt flere instrumenter, kan du be om å få prøvespille på et ekstra instrument i tillegg til det du har søkt på.

Ferdighetsprøver - våren 2021

Ferdighetsprøver for opptak til skoleåret 2021-22 vil bli gjort kjent utover våren og avholdes i løpet av den første uken i mai. Innkalling og informasjon om ferdighetsprøven blir sendt til den mailadressen du har ført opp på Vigo. Vi håper fremdeles at det skal bli mulig å gjennomføre ferdighetsprøven med fysisk oppmøte på skolen. Dersom det viser seg at det ikke går, vil du i stedet bli bedt om å levere en video. I tillegg blir det teoriprøve, som uansett er digital og en samtale på Teams. Men, aller helst håper vi å få møte deg på skolen i starten av mai.

Teorikurs før ferdighetsprøven

Vanligvis inviterer vi søkere til frivilling teorikurs før ferdighetsprøven avholdes, men våren 2021 vil det ikke bli gjennomført slike kurs på grunn av korona. Du finner imidlertid eksempler på spørsmål fra teoriprøven i kolonnen til høyre.