Hovedseksjon

Musikk – ferdighetsprøve

laptop hovedinstrument

Halvparten av elevene blir tatt inn  på grunnlag av bare karakterer.  Den andre halvparten blir tatt inn på kombinasjon av ferdighetsprøve og karakterer, der begge deler teller 50%. Musikklinjene på Foss og Edvard Munch samarbeider om ferdighetsprøven. Hvis du søker begge skolene, blir du invitert til ferdighetsprøve på den skolen du har som nummer 1. Resultatet gjelder for opptak til begge skolene.

Ferdighetsprøven består av to deler – en praktisk og en teoretisk.  I den praktiske delen spiller/synger du noe selvvalgt på hovedinstrumentet ditt. Så blir gehøret testet ved at du skal gjenta små melodier og rytmer.  Alle må også synge en selvvalgt sang uten akkompagnement. Lærerne som hører på deg spør om din musikkbakgrunn, og forteller litt om hvordan det er å gå på musikklinja.  Den teoretiske testen dreier seg om notenavn, pauser, tonearter og taktarter og den har en lyttedel der du blir spurt om å høre forskjell på dur og moll, og du må orientere deg i enkle notebilder.

Hvis du har spilt flere instrumenter, kan du be om å få prøvespille på et ekstra instrument i tillegg til det du har søkt på.

Ferdighetsprøver - våren 2024

Ferdighetsprøver for opptak til skoleåret 2024-25 vil bli avholdt fra 29.april til 3. mai. Innkalling og informasjon om ferdighetsprøven er sendt til den mailadressen du har ført opp på Vigo. Viss du ikke har mottatt innkalling før påske må du kontakte skolen.

Teorikurs før ferdighetsprøven

Vi inviterer søkere til frivilling teorikurs før ferdighetsprøven avholdes, mer informasjon om dette kommer også på epost til søkere. Du finner også eksempler på spørsmål fra teoriprøven i kolonnen til høyre.