Hovedseksjon

Tilrettelagt opplæring

Ballonger i skolegård

Målet med den tilrettelagte opplæringen er å styrke elevene både faglig og sosialt, slik at de kan bruke opplæringen fra Edvard Munch vgs til videre skolegang, lærekandidatordning eller arbeid i ordinær eller skjermet virksomhet.

3 utdanningsprogram
Edvard Munch vgs tilbyr følgende 3 utdanningsprogram:
-Musikk
-Design og håndverk
-Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign 

Undervisningen på Musikk og Dans følger den ordinære fag- og timefordelingen. For elever som oppnår karakter på VG1 nivå er det aktuelt med hospitering på høyere nivå eller å søke seg videre til ordinær opplæring. Elevene som fullfører 3 år ved tilrettelagt opplæring går ut med et rent kompetansebevis, eller et kompetansebevis bestående av enkeltkarakterer og kompetansebeskrivelser. Se forøvrig nærmere beskrivelse av utdanningsprogrammene nedenfor.

Musikk
Musikk er for deg som er opptatt av å lære om musikk både i teori og gjennom å spille et instrument. Alle elevene har enetimer i sitt hovedinstrument.  Gjennom faget MDD (musikk, dans, drama) har elevene kor, samspill, drama og dans. I tillegg har elevene vg1 fellesfag engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Det er totalt 10 elever i klassen.

Håndverk, design og produktutvikling
Håndverk, design og produktutvikling (HDP) er for deg som liker å jobbe med design og håndverksprosesser innen tekstil, trearbeid og gullsmed. Det er også fokus på tegning og maling i designprosessen. I tillegg har elevene på vg1 fellesfag norsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Det er totalt 15 elever i klassen.

Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign

Dette er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du jobber svært praktisk innen FBIE-fagfeltene. Du lærer designprosess fra idé til ferdig produkt og jobber med verktøy enten for hånd eller digitalt. Modellbygging, moter, trender, salg og service er områder elevene lærer om og/eller trenes innenfor. Øvelse på hvordan man jobber og kommuniser med andre mennesker er sentralt.

FBIE Tilrettelagt er et felles utdanningsprogram for alle fagene på FBIE, som gir deg mulighet til å teste ut hva du som elev kan utvikle som din karrierevei. I tillegg har elevene på vg1 fellesfagene engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Det er totalt 10 elever i klassen.

------------

For elevene på Tilrettelagt er skolen en viktig sosial arena der de skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Elevene deltar på ulike aktiviteter i regi av skolen etter eget ønske. Klassene har også sine egne sosiale arrangementer: bli kjent tur i september, ulike utflukter, kinotur og pizzatreff i løpet av året. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring og møte et trygt og forutsigbart læringsmiljø.

Spesialundervisning
Alle elever i tilrettelagt opplæring har rett til spesialundervisning og får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering, kartlegging og annen relevant informasjon (Opplæringsloven §5-3). 

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Tilrettelagt og Håndverk, design og produktutvikling
Cathrine Sveaas Huglen
941 63 240