Tilrettelagt opplæring

Gutta på benken

Som overordnet mål tar opplæringen sikte på å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt. Elevene kan være en del av dette tilbudet i inntil 4 år.

Velge mellom 2 utdanningsprogram

Edvard Munch vgs tilbyr følgende 2 utdanningsprogram:
-Musikk
-Design og håndverk
Vi skreddersyr timeplanen for den enkelte elev avhengig av valg av fag og kompetansenivå.

Spesialundervisning

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering, kartlegging og annen relevant informasjon (Opplæringsloven §5-3). 

Skolen er en viktig sosial arena der elevene skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Elevene trener på sosiale ferdigheter for å oppnå økt sosial kompetanse. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring og møte et trygt og forutsigbart læringsmiljø.

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Kontaktperson er Hilde Strømsjordet (avdelingsleder), mobil 977 39 833.

Foto: fra skolens arkiv