Tilrettelagt opplæring

Ballonger i skolegård

Tilrettelagt opplæring ved Edvard Munch vgs er et tilrettelagt løp som følger den ordinære fag- og timefordelingen til VG1. Målet med opplæringen er å styrke elevene både faglig og sosialt, slik at de kan bruke opplæringen fra Edvard Munch vgs til videre skolegang, lærekandidatordning eller arbeid i ordinær eller skjermet virksomhet.

Velge mellom 2 utdanningsprogram
Edvard Munch vgs tilbyr følgende 2 utdanningsprogram:
-Musikk
-Design og håndverk

For elever som oppnår karakter på VG1 nivå er det aktuelt med hospitering på høyere nivå eller å søke seg videre til ordinær opplæring. Elevene som fullfører 3 år ved tilrettelagt opplæring går ut med et rent kompetansebevis, eller et kompetansebevis bestående av enkeltkarakterer og kompetansebeskrivelser.

Musikk
Musikk er for deg som er opptatt av å lære om musikk både i teori og gjennom å spille et instrument. Alle elevene har enetimer i sitt hovedinstrument.  Gjennom faget MDD (musikk, dans, drama) har elevene kor, samspill, drama og dans. I tillegg har elevene vg1 fellesfag engelsk, norsk, matematikk og naturfag. Det er totalt 10 elever i klassen.

Håndverk, design og produktutvikling
Håndverk, design og produktutvikling (HDP) er for deg som liker å jobbe med design og håndverksprosesser innen tekstil, trearbeid og gullsmed. Det er også fokus på tegning og maling i designprosessen. I tillegg har elevene på vg1 fellesfag norsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Det er totalt 15 elever i klassen.

For elevene i begge klassene er skolen en viktig sosial arena der de skal oppleve å være en del av et sosialt fellesskap i og utenfor klassen. Elevene deltar på ulike aktiviteter i regi av skolen etter eget ønske. Klassene har også sine egne sosiale arrangementer: bli kjent tur i september, ulike utflukter, kinotur og pizzatreff i løpet av året. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring og møte et trygt og forutsigbart læringsmiljø.

Spesialundervisning
Alle elever i tilrettelagt opplæring har rett til spesialundervisning og får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering, kartlegging og annen relevant informasjon (Opplæringsloven §5-3). 

Kontakt oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk.

Kontaktperson er Hilde Strømsjordet (avdelingsleder) mobil 977 39 833.