Hovedseksjon

Studiespesialisering

Skaperverkstedet

Som elev på studiespesialisering, blir du en del av et spennende fagmiljø med høyt læringstrykk og mange valgmuligheter. Målet er at du skal bli godt forberedt til videre studier.

Bredt fagtilbudh

Skolen har et bredt tilbud av valgfrie programfag innenfor språk, samfunnsfag, økonomifag og realfag. I tillegg kan du velge enkelte fag fra Musikk, dans og drama og fra Kunst, design og arkitektur. Vi tilbyr f.eks. danseteknikker, lyddesign, teaterensemble og foto og grafikk.

Oppstartsuke og tur i Vg1

Ved skolestart deltar du på en oppstartsuke der du blir godt kjent med skolen, lærerne og medelever. Kontaktlærer har også en oppstartsamtale for å bli kjent med alle nye elever. På høsten arrangerer vi en overnattingstur for Vg1 med mange felles aktiviteter til Strandheim leirsted.

Godt faglig og sosialt miljø

Læringsmiljøet er preget av samarbeid – elevene på skolen støtter hverandre og jobber sammen i firergrupper. Du møter også faglig engasjerte lærere som gir tett oppfølging. Du blir kjent med elever fra andre programområder gjennom fag som går på tvers og i midttimeaktiviteter – eller ved å engasjere deg i revymiljøet. Skolen jobber aktivt på mange fronter for å sikre et inkluderende miljø der du kan være deg selv.

Munchtid/studietid

Munchtid er en studietidsordning som gir elevene frihet til å selv prioritere hva de skal arbeide med i noe av skoletiden og gir rett til litt avspasering.  I Munchtiden tilbyr faglærere veiledning og assistanse utenfor ordinær undervisning.

Turer og internasjonalisering

I Vg2 kan du søke om å være med i et utvekslingsprogram. Da reiser du én måned til et sted i Europa og går på skole der. Som Erasmus+ skole får vi ekstra reisemuligheter i Europa. Noen av programfagene reiser på studietur i Vg3. For eksempel drar elevene som har fremmedspråk nivå 3  på turer til Spania, Frankrike og Tyskland. 

Teknologi og forskningslære

Skolen satser på teknologi og tilbyr en spennende variant av programfaget teknologi og forskningslære. Her får du utforske teknologi innenfor dine
egne interessefelt og programområdene realfag, musikk, kunst, design og arkitektur. Undervisningen i faget har en felles plattform, samtidig som du
jobber i selvvalgte prosjekter. Vi legger opp til en praktisk tilnærming til faget der du får en forståelse for samspillet mellom teknologi, dagligliv og det samfunnet vi lever i.

MakerSpace Munch

Makerspace er et verksted med 3D-printere, laserkuttere, vinylkuttere, plottere, loddebolter, symaskin og et godt utvalg av elektroniske komponenter. Verkstedet brukes både som en del av ordinær undervisning og er bemannet i fritimer og midttime. Hit kan du for eksempel komme for å fordype deg i et prosjekt, programmere en robot eller lage en 3D-modell. 

Programfagstilbud

// SPRÅK Engelsk 1 og 2, språk nivå 3 i tysk, fransk og spansk.

// SAMFUNNS- OG ØKONOMIFAG Sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, rettslære, psykologi, historie og filosofi, økonomifag.

// REALFAG Matematikk S og R, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære.

// FRA ANDRE OMRÅDER Musikk, dans og drama, teaterensemble, danseteknikker, foto og grafikk, kunst og skapende arbeid, design og bærekraft, arkitektur og samfunn, breddeidrett og lyddesign.

Vi tar forbehold om at nok elever velger de ulike fagene.

Se flere videoer om og fra skolen på skolens YouTube-kanal.

Les mer om studiespesialisering på Vilbli.no

Kontakt avdelingsleder Merete Smedsvik.

Foto: Peter D. Hypher, Håvard Tryti og elever og lærere ved skolen.
Video: Håvard Tryti og Marius Skålevik (Makerspace)

Hvorfor velge Studiespesialisering på Munch? Se glimt fra undervisningen.

Studiespesialisering – bredde i fagtilbud

Makerspace - verksted for alle elever på Munch