Hovedseksjon

Studiespesialisering

Skaperverkstedet

Som elev på studiespesialisering, blir du en del av et spennende fagmiljø med høyt læringstrykk og mange valgmuligheter. Målet er at du skal bli godt forberedt til videre studier.

Bredt fagtilbud

Skolen har et bredt tilbud av valgfrie fag innenfor språk, samfunnsfag, økonomifag og realfag. I tillegg kan du velge enkelte fag fra Musikk, dans og drama og fra Kunst, design og arkitektur. Innenfor realfag satser vi på teknologi og særlig robotteknologi. Mange elever velger også breddeidrett – som skolen også tilbyr.

Oppstartsuke og tur i Vg1

Ved skolestart deltar du på ei oppstartsuke der du blir godt kjent med skolen, lærerne og medelever. Kontaktlærer har også en oppstartsamtale for å bli kjent med deg og de nye elevene. På høsten arrangerer vi en overnattingstur for Vg1 med mange felles aktiviteter til Strandheim leirsted.

Godt faglig og sosialt miljø

Læringsmiljøet er preget av samarbeid – elevene på skolen støtter hverandre og jobber sammen i firergrupper. Du møter også faglig engasjerte lærere som gir tett oppfølging og blir kjent med elever fra andre programområder gjennom fag som går på tvers og i midttimeaktiviteter – eller ved å engasjere deg i revymiljøet. Skolen jobber aktivt på mange fronter for å sikre et inkluderende miljø der du kan være deg selv.

Turer og internasjonalisering

I Vg2 kan du søke om å være med i et utvekslingsprogram. Da reiser du én måned til et sted i Europa og går på skole der. Noen av programfagene reiser på studietur i Vg3. Våren 2020 reiser elevene som har Historie og filosofi 2 til Sarajevo i Bosnia, mens elevene som har fremmedspråk nivå 3 drar på turer til Spania, Frankrike eller Tyskland. Realfag drar til teknologiske miljøer og vitensentre både i Norge og Europa.

Munchtid/studietid

Munchtid er en studietidsordning der faglærere tilbyr veiledning og assistanse utenfor ordinær undervisning. Denne studietidsordningen gir elevene frihet til selv å prioritere hva de skal arbeide med i noe av skoletiden og legger til rette for fleksibilitet og litt avspasering i skoledagen.

Prosjektorientert og praktisk variant av Teknologi og forskningslære
Skolen satser på teknologi og tilbyr en spennende variant av programfaget teknologi og forskningslære. Her får elevene utforske teknologi innenfor sine egne interessefelt og programområdene realfag, musikk og kunst, design og arkitektur. Undervisningen i faget har en felles plattform, samtidig som elevene hele tiden jobber i selvvalgte prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være å lage sin egen gitarpedal, en kunstinstallasjon med motor eller en fjernstyrt bil. Vi legger opp til en praktisk tilnærming til faget der elevene får en forståelse for samspillet mellom teknologi, dagligliv og det samfunnet vi lever i.

Faget passer både for de som tenker på ingeniørstudier etter videregående - eller andre studier innenfor realfag, kunst og musikk der teknologi er en del av fagkretsen. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

MakerSpace Munch
Makerspace er et verksted med 3D-printere, laserkuttere, vinylkuttere, plottere, loddebolter,
symaskin og et godt utvalg av elektroniske komponenter. Verkstedet brukes både som en del av ordinær undervisning og er bemannet i fritimer og midttime. Hit kan du for eksempel komme for å fordype deg i et prosjekt, programmere en robot eller lage en 3D-modell. På Makerspace Munch kan du lage noe du trenger istedenfor å kjøpe noe du ikke trenger.

Programfagstilbud

// SPRÅK Internasjonal engelsk, engelsk Vg3, språk nivå 3 i tysk, fransk og spansk.

// SAMFUNNSFAG Sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, rettslære, psykologi, historie og filosofi.

// ØKONOMI Markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, samfunnsøkonomi.

// REALFAG Matematikk S og R, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære med tilbudene ingeniørteknologi eller musikkteknologi, modellering og programmering.

// FRA ANDRE OMRÅDER Musikk, dans og drama for studiespesialisering, teaterensemble, foto og grafikk, kunst og skapende arbeid, design og bærekraft, arkitektur og samfunn, breddeidrett.

Vi tar forbehold om at nok elever velger de ulike fagene.

Se flere videoer om og fra skolen på skolens YouTube-kanal.

Les mer om studiespesialisering på Vilbli.no

 

Vil du har mer informasjon om Studiespesialisering på Munch?

Kontakt Riikka Nilsson , mobil 481 57 166

Foto: Peter D. Hypher, Håvard Tryti og elever ved skolen. Video: Håvard Tryti og Tarjei Bærland/Steinar Refsdal (Realfagseksperimenter).

Hvorfor ST på Edvard Munch vgs? Hør hva to av våre elever sier.

 

Studie – fagtilbud

Studie – MakerSpace og realfagseksperimenter