Studiespesialisering

ST

Edvard Munch videregående skole har et bredt tilbud av programfag innenfor realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Som elev på studiespesialisering kan du i tillegg velge enkelte fag fra skolens kreative utdanningsprogrammer, som Musikk, dans, drama eller Kunst, design og arkitektur. Du blir en del av et kreativt og mangfoldig miljø med rom for nye perspektiver og læringsmåter.

Faglig kompetanse og variert undervisning

På studiespesialisering møter du engasjerte lærere med høy faglig kompetanse. Vi legger vekt på tett oppfølging av den enkelte elev og tilbyr blant annet faglig veiledning

i Munchtiden. Siden skolen er plassert midt i sentrum, bruker vi tilbudene i nærmiljøet aktivt i undervisningen. Elevene på studiespesialisering deltar også i aktiviteter der de jobber sammen med elever fra de andre utdanningsprogrammene. Skolen får mange motiverte elever som setter pris på høyt læringstrykk.

Munchtid

Munchtid er et frivillig veiledningstilbud med lærere til stede. Elevene velger selv hvilket fag de ønsker å jobbe med, og om de vil jobbe alene eller i gruppe. Munchtiden er populær blant elevene fordi den gir mulighet for faglig fordypning, fleksibilitet i timeplanen og avspasering.

Godt miljø

Elevene på studiespesialisering understreker ofte at miljøet er godt og at turer og ekskursjoner betyr mye. De framhever det positive ved å være en del av det kreative og mangfoldige miljøet på skolen. Skolen gjennomfører også en «bli kjent»-tur for Vg1-klassene og har flere arrangementer gjennom skoleåret for å styrke samholdet mellom elevene. I Vg3 arrangerer skolen faglige studiereiser i noen programfag. For realfagselevene kan for eksempel turen gå til CERN i Sveits, som er Europas fremste forskningsmiljø i fysikk.

Ved å velge utdanningsprogrammet Studiespesialisering legger du grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Sjekk menypunktet Fagvalg for å se hvilke valgmuligheter du har på Vg2 og Vg3. Tre år på studiespesialisering ved Edvard Munch videregående skole gir deg generell studiekompetanse og muligheten for å studere videre på universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Les mer om tilbud på vilbli.no

Foto: Peter D. Hypher, Håvard Tryti og elever ved skolen

Hvorfor bør du søke Edvard Munch vgs? Hør hva Ester og Adrian fra Studiespesialisering sier.