Hovedseksjon

Kunst, design, arkitektur VG2

Før du begynner i vg2 må du velge programfag. Mange elever på KDA er velger fag  fag fra eget programområde: Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk, Kunst og skapende arbeid. Du har også mulighet til å velge bort dette og erstatte det med et annet programfag. Du skal velge et fag fra blokk 2.

 

Du må også velge matematikk (blokk 4). Det er mulig å velge mellom:

Matematikk R1 – realfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk S1 – samfunnsfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk 2P – praktisk matematikk – tre timer per uke

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på KDA. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Fagvalgsskjema-2023-2024

Presentasjon KDA 2022-2023