Kunst, design, arkitektur VG2

Før du begynner i vg2 må du velge programfag. Mange elever på KDA er velger fag  fag fra eget programområde: Arkitektur og samfunn, Design og bærekraft, Foto og grafikk, Kunst og skapende arbeid. Du har likevel mulighet til å velge bort dette og erstatte det med et annet programfag. Du skal velge et fag fra blokk 2.

 

Du må også velge matematikk (blokk 4). Det er mulig å velge mellom:

Matematikk R1 – realfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk S1 – samfunnsfaglig matematikk – fem timer per uke

Matematikk 2P – praktisk matematikk – tre timer per uke

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på KDA. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

 

Nedenfor ligger oversikten over fag som tilbys  når du velger. Du må være oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle fag settes i gang. Det avhenger av at mange nok elever velger faget.

 

Blokk 2

Blokk 4

 

Alle i Vg2 skal ha matematikk

Velg

2P

SI

R1

 

R1 og S1 regnes som programfag  på   realfag

Fysikk 1

Biologi 1

Kjemi 1

 

Entreprenør og bedriftsutvikling 1/

Næringslivsøkonomi (økonomistyring)

Sosiologi og sosialantropologi

Historie og filosofi 1

Psykologi 1

Rettslære 1

 

Foto og grafikk 1

Kunst og skapende arbeid

Arkitektur og samfunn

  •  

Presentasjon MDD 2019-2020