Skolehelsetjenesten – helsesøster og elevterapeut

Helsesøster ved Edvard Munch vgs:

Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Helsesøster er et tilbud til elever som strever med ulike helseproblemer eller som ønsker noen å snakke med. I de tilfellene det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Elevterapeut ved Edvard Munch vgs:

Elevterapeuten er på skolen på onsdager og fredager etter lunsj og har kontor i PP7.

Elevterapeut har fokus på forebyggende helsearbeid og gir støttesamtaler til elever som har lettere psykiske helseplager. Samtaler avtales gjennom helsesøster og R-team.

Vi oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og eventuelle behov for veiledning og/eller oppfølging.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

Last ned Helseopplysningsskjema.

Barnevernstjenesten

Kontakt barneverntjenesten på mottakstelefon om du har det vanskelig hjemme eller om du har mistanke om omsorgssvikt. Da kan du få råd og veiledning eller informasjon om hvordan du kan melde din bekymring.

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse