Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten – helsesykepleiere

Helsesykepleier er et tilbud til elever som strever med ulike helseproblemer eller som ønsker noen å snakke med. I de tilfellene det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Helsesykepleiere ved Edvard Munch vgs: Marte Næss
Mobil: 414 76 940
E-post: marte.nass@bsh.oslo.kommune.no

Kontor: Rom 418 i 4. etasje. Fast tilstede mandag-onsdag-torsdag-fredag 09-15. Send gjerne en SMS i forkant for å avtale tid.


Helsesykepleiere ved Studio E: Lene Mari Fladberg
Mobil: 91749126
Epost: lenemari.fladberg@bsh.oslo.kommune.no

Kontor i 2 ½ etg på Studio E. Fast tilstede torsdag. Send gjerne en SMS i forkant for å avtale tid.

Vi oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og eventuelle behov for veiledning og/eller oppfølging.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).