Helsesøster - skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon til helsesøster ved Edvard Munch vgs:

Navn: Marte Næss

Mobil: 414 76 940

Mail: marte.nass@bsh.oslo.kommune.no

Ta kontakt for å avtale tidspunkt.

Helsesøster er et tilbud til elever som strever med ulike helseproblemer eller som ønsker noen å snakke med. I de tilfellene det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Vi oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og eventuelle behov for veiledning og/eller oppfølging.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).

Last ned Helseopplysningsskjema.