Skolehelsetjenesten – helsesykepleier og elevterapeut

Guppre bilde

Helsesykepleiere ved Edvard Munch vgs:

Marte Næss
Mobil: 414 76 940
E-post: marte.nass@bsh.oslo.kommune.no
Rom: 070


Helsesykepleiere ved Studio E:
Lene Mari Fladberg
Mobile: 91749126
Ansvar for elever på frisør og blomst på Studio E spesielt, men vil også delvis jobbe i Ullevålsveien.
Epost: lenemari.fladberg@bsh.oslo.kommune.no
Ta kontakt for å avtale tidspunkt.
Helsesykepleier er et tilbud til elever som strever med ulike helseproblemer eller som ønsker noen å snakke med. I de tilfellene det er aktuelt, henvises ungdom videre til andre samarbeidsinstanser. Skolehelsetjenesten samarbeider blant annet med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet. Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.


Elevterapeut ved Edvard Munch vgs:
Anne Mari Øverøyen
Mobil: 917 66 019
E-post:  annemari.overoyen@bsh.oslo.kommune.no
Rom: 427 (Pilestredet Park 7)
Elevterapeuten er på skolen på onsdager og fredager og har kontor i PP7.Elevterapeut har fokus på forebyggende helsearbeid og gir støttesamtaler til elever som har lettere psykiske helseplager. Samtaler avtales gjennom helsesykepleier og R-team.
Vi oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og eventuelle behov for veiledning og/eller oppfølging.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven).