Studiespesialisering VG3

Før du starter i vg3 må du velge programfag. For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på vg3. To av fagene du velger må være innenfor det programområdet du allerede har  har valgt.  De to fagene må bygge på fag du har hatt på vg2. Det siste faget kan du velge fritt. Med noen unntak undervises alle programfagene fem timer per uke.


Hvis du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge Tysk I + II, eller hvis du følger den bydekkende språkundervisningen fortsetter du med dette som I + II språk.


Nedenfor finner du en oversikt over fagene du kan velge mellom.
Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Du må velge ett fag per blokk. Nedenfor er det en oversikt over fagene fordelt på blokker. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.
Nedenfor ligger oversikten over fag som tilbys i når du velger. Du må være oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle fag settes i gang. Det avhenger av at mange nok elever velger faget.

 

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Fysikk 1

Fysikk 1

Kjemi 1

TOF 1 – Ingeniørtekn.

Biologi 1

Biologi 1

TOF 1 – Musikktekn.

Kjemi 1

Programmering og modellering X (3t)   (R1/evt S1))

 

 

 

Markedsføring og ledelse 1 -

Entreprenør og bedriftsutvikling 1/

Næringslivsøkonomi(økonomistyring)

Internasjonal engelsk

Internasjonal engelsk -

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Psykologi 1

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 1

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

 

Rettslære 1

Samfunnsøkonomi 1

 

 

 

Design og bærekraft

Foto og grafikk 1

Musikk, dans drama

Breddeidrett 1 eller 2*

Kunst og skapende arbeid

Foto og grafikk 1

Teaterensemble

Arkitektur og samfunn

Kunst og skapende arbeid

 

 

 

R2*

Fysikk 2*

Kjemi 2*

S2*

S2*

R2*

Fysikk 2*

Biologi 2

Biologi 2

Kjemi 2*

 

Teknologi og forskningslære 2

Fr.språk 3 (krever språk 2)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling   2

Samfunnsøkonomi 2*

Fremmedspråk 1+2

Psykologi 2

Psykologi 2

Markedsføring og ledelse 2*

Historie og filosofi 2*

Rettslære 2

Psykologi 2

Politikk og menneskerettigheter

Historie og filosofi 2*

Politikk og menneskerettigheter

 

Engelsk Vg3*

Foto og grafikk 2*