Hovedseksjon

Håndverkssenteret

Gullsmedelev

Håndverkssenteret ble opprettet i november 2015. Hovedoppgavene er:

  • å bidra til økt rekrutteringen til design og håndverksfagene
  • å øke elevenes motivasjon gjennom konkrete tiltak som f.eks. utvikling av Utdanningsvalg og Yrkesfaglig Fordypning (YFF)
  • å øke kvaliteten i opplæringen og styrke fagmiljøene med aktiviteter som Yrkesfaglig Fordypning (YFF), hospitering og samarbeid næringsliv skole
  • å sikre næringslivet en tilfredsstillende rekruttering og jobbe for skaffe flere lærebedrifter/læreplasser
  • å sikre motiverte og interesserte elever mulighet til å fullføre utdanningen

Les mer om Vis-utstillingen som Håndverkssenteret jobber med å arrangere i 2020: www.visutstilling.no. Vis skal bli en arena hvor fremtidens håndverkere og designere utfordrer hverandre og viser hva som er mulig når fagpersoner arbeider sammen. Håndverkselever og lærlinger vil lage de utvalgte konseptene fra designerne innenfor møbel og smykker. Tekstilelevene samarbeider med to designere i designprosessen.

Kontaktperson

Prosjektleder Kristin Brandt
mobil: 450 37 004

Ann-Kristin.Brandt@ude.oslo.kommune.no

Blomsterdekoratørelever.jpg
Tekstilelever
To møbelsnekkerelever stor