Hovedseksjon

Håndverkssenteret

Gullsmedelev

Håndverkssenteret ble opprettet i november 2015. Hovedoppgavene er:

  • å bidra til økt rekrutteringen til design og håndverksfagene
  • å øke elevenes motivasjon gjennom konkrete tiltak som f.eks. utvikling av Utdanningsvalg og Yrkesfaglig Fordypning (YFF)
  • å øke kvaliteten i opplæringen og styrke fagmiljøene med aktiviteter som Yrkesfaglig Fordypning (YFF), hospitering og samarbeid næringsliv skole
  • å sikre næringslivet en tilfredsstillende rekruttering og jobbe for skaffe flere lærebedrifter/læreplasser
  • å sikre motiverte og interesserte elever mulighet til å fullføre utdanningen

Les mer om Lagvis-utstillingen som Håndverkssenteret arrangerer årlig. 

Lagvis ble første gang gjennomført i 2019/2020, og involverer fagene møbel, tekstil og gullsmed. Håndverkere og designere jobber sammen ut fra et årlig tema, der hensikten er at å danne en plattform hvor fagmiljøene kan lære av — og utfordre hverandre. Lagvis fokuserer på læring gjennom hele prosjektet. Målet er å vise hva som bor i dagens og fremtidens håndverkere og designere. Resultatet av samarbeidet kuliminerer i den årlige Lagvis–utstillingen i Oslo.

Kontakt prosjektleder Kristin Brandt. Mobil: 450 37 004.