Hovedseksjon

Musikk

Musikk

Musikk er kjent for sitt gode og inkluderende elevmiljø, og den tette kontakten mellom lærer og elev gir godt grunnlag for læring. Lærerne på Musikk har høy kompetanse og stort engasjement – flere er utøvende musikere og komponister.

Øvingslokaler og konsertsal

Skolen har over 30 øvingsrom, konsertsal og instrumenter og utstyr av god kvalitet. Dette gir gode rammer for øving, samspill og utvikling. Våre musikkelever benytter seg flittig av skolens tilbud og muligheter, både i og utenfor ordinær skoletid. Musikklinja arrangerer ukentlige interne konserter, i tillegg til to årlige, store konserter utenfor skolen.

Eksterne samarbeidspartnere

Musikk samarbeider med eksterne aktører som Kringkastingsorkesteret (KORK), Oslo-Filharmonien, Ultimafestivalen, Øyafestivalen og musikklinjer på andre skoler. Våre samarbeidspartnere tilbyr elevene en mulighet til å utvikle sine ferdigheter gjennom deltagelse i større og mindre prosjekter og eksterne arrangement.

Mange valgmuligheter

Som elev på Musikk får du mulighet til å nå et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt gjennom 3 år med individuell undervisning og samspill. Noen av fagområdene du vil møte innen programfagene i musikk er: sang- og instrumentopplæring, kor – og samspillaktiviteter, instruksjon, ledelse og formidling, lytting og musikkhistorie og gehørtrening og komponering.

Du kan også velge programfag fra andre programområder – som realfag eller språk. Elever med forsert løp i matematikk vil få muligheten til å ta matematikk R1 på Vg1.

For deg som vil nå langt

Skolen tilbyr to talentprogrammer. Talentprogrammet i klassisk musikk er et samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt og har egne opptaksprøver. Du kan også søke om opptak i improvED, skolens eget talenttilbud i improvisasjon. Her får du blant annet anledning til å jobbe med anerkjente jazzmusikere.

Samarbeid med Universitet i Oslo og NTNU om musikkteknologi

Skolen har nettopp inngått samarbeid med Universitet i Oslo og NTNU om musikkteknologi. Gjennom programfaget teknologi og forskningslære skal elevene få anledning til å fordype seg i musikkteknologi og samarbeide med studenter på Musikkvitenskapelig institutt.

Les mer om skolens eget talentprogram i improvisasjon, improvED 

Les mer om talentprogrammet som skolen samarbeider med Barratt Due om

Se flere videoer om og fra skolen på skolens YouTube-kanal.

Les mer om Musikk på Vilbli.no

Kontakt avdelingsledere Musikk
Silje Marie Øiestad Skeie:
Epost: silje.marie.skeie@ude.oslo.kommune.no. Mobil: 997 34 594.

Foto: Peter D. Hypher og Håvard Tryti. Video Eira: Håvard Tryti. Video Glimt fra musikk: Steinar Refsdal. Videoer fra Åpen dag: Newtone Studio. Video We Are The World: Andreas Berg (klipp) og elever fra Elvebakken vgs. (opptak)

Hvorfor Musikk på Edvard Munch vgs? Hør hva Eira sier.

Glimt fra Musikk

Solister fra Musikk og resten av skolen synger We Are The World

Fakta om Musikk

  • Du får individuell undervisning i et hovedinstrument/ fordypningsinstrument i alle tre årene på musikk.
  • I Vg1 har du i tillegg to bruksinstrument - som er sang og et tangentinstrument hvis en av disse ikke er fordypningsintrument. Valg i forbindelse med ferdighetsprøve. 
  • Live elektronikk kan være et instrument - da forventes at du kan lage musikk på datamaskinen.
  • Mange programfag blir musikkfag - men på Vg2 og Vg3 er ett av programfagene valgfrie og du kan velge realfag, språk, samfunnsfag, foto&grafikk, teaterensemble m.m.
  • Du velger en matematikkvariant når du søker, men kan bytte i løpet av de første ukene etter skolestart. Vi tilbyr realfag som møter opptakskrav på ingeniørstudier, veterinær, økonomi, informatikk m.m.
  • Se fagoversikt per uke i eget dokument nedenfor.

Fagoversikt og fakta om Musikk