Hovedseksjon

Talentprogram musikk - samarbeid Barratt Due

Flygel solist

Dette tilbudet er en kombinasjon av Unge Talenter ved Barrat Due og Edvard Munch vgs, og det tilbys kun til elever som blir kvalifisert etter en spesiell opptaksprøve.

Tilbudet retter seg mot særdeles motiverte og svært viderekomne elever som da vil få opp til to timer hovedinstrumentundervisning i uken med lærer fra Barratt Due. I tillegg kommer kammermusikk, mesterklasser/interpretasjonstimer og orkesterprosjekter.

Søknad

Dersom du ønsker å søke om opptak til Edvard Munch vgs + Barratt Due må du fylle ut to søknader; en til Barratt Due (søknadsfrist 10. januar) og en til Edvard Munch videregående (vigo.no frist 1. mars.)

Søknadsprosedyre

  • Gjennomføring av opptaksprøve etter innkalling i februar.
  • Send søknad om oppak til Edv. Munch videreående skole/musikklinjen på vanlig måte via vigo.no innen 1. mars

NB! Dersom du er bosatt utenfor Oslo kommune må du kontakte din fylkeskommune for å søke om gjesteelevgaranti. Barratt Due vil bistå med dokumentasjon/informasjon dersom det er behov for det, og vil ta direkte kontakt med alle utenbys søkere som blir godkjente etter prøvespillet.

Opptaksprøven vil bestå av følgende:

  1. To selvvalgte verker av forskjellig karakter, gjerne to ulike tidsepoker
  2. Prima Vista
  3. En kort teori- og gehørprøve (foregår samme dag som prøvespillet)

Dersom du er interessert og trenger mer informasjon så ta kontakt med skolen eller Barrat Due.

Les mer om talentprogrammet her.