Hovedseksjon

Skolens historie

Skolens historie

Skolen åpnet høsten 2015 i de gamle lokalene til Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Dette bygget sto ferdig i 1903, og det stod den gangen fram som et ærverdig og stolt bygg i en tid da nasjonsbygging og nasjonal identitet var et aktuelt tema.

Edvard Munch var elev på forløperen

Forløperen til skolen var Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania som åpnet i 1818. På denne skolen gikk den unge Edvard Munch i 1880-årene da han hadde tatt sin beslutning om å bli maler. Skoledriften økte og ble etter hvert flyttet inn i nye og staselige lokaler da bygget sto ferdig i 1903–1904.

Skolens betydning gjennom historien

Skolen spilte en stor rolle for kunstmiljøet i Norge på 1800-tallet, ikke bare på grunn av undervisningen, men også gjennom utstillinger, rådgivning og andre aktiviteter knyttet til faget. I 1996 ble skolen del av Kunsthøgskolen i Oslo. Størstedelen av norske tegnere, kunsthåndverkere og designere har fått sin faglige grunnutdannelse ved Tegneskolen eller Kunst- og håndverksskolen i Oslo. Før skoler som Kunstakademiet (1909), Norges tekniske høgskole (1910) og Arkitekthøgskolen (1961) ble etablert, gjaldt dette også de fleste billedkunstnere og arkitekter. Høsten 2010 ble Kunsthøgskolen i Oslo flyttet til Seilduksfabrikken på Grünerløkka.

Moderne skolebygg

Bygget er i dag et moderne skolebygg. Både interiøret og eksteriøret er fredet av Byantikvaren, men det er funnet gode løsninger for å kombinere bevaring av den historiske bygningen med kravene til et funksjonelt skolebygg.

Foto: Peter D. Hypher og skolens arkiv
Skolegården
Skolens historie
Skolens historie
Skolens historie
Skolens historie
Skolens historie
Skolens historie
Skolens historie