Kompani Munch

Kompani munch bilde.jpg

Høsten 2017 ble arbeidet med å etablere et eget kompani for danseelevene ved Edvard Munch vgs iverksatt. Ved å ha et eget kompani på skolen ønsker vi å skape enda mer engasjement og danseglede.

Vi ønsker å gi elever som er ekstra motiverte, hardtarbeidende og talentfulle mer fordypning og større kunstneriske utfordringer.

Etter en flott audition ble det valgt ut 10 dansere som nå utgjør vårt første Kompani Munch. Alle klassetrinn og begge danselinjer er representert i kompaniet. I slutten av november 2017 startet vi vårt første arbeid sammen. Kompaniet har hatt samlinger utelukkende utenom skoletid, i helger og etter endt skoledag. Kompani Munch består i 2017/2018 av:

  • Agnes Svelland
  • Ella Skorgan
  • Ida Kristin Skjæveland Eriksen
  • Maren Grønstad
  • Marie Skaun Kikut
  • Michaela Butel
  • Nanna Knutson
  • Sofie Sommerfelt Grønvold
  • Synne L. Erichsen
  • Tuva Godnes Iversen

6. februar 2018 hadde Kompani Munch première på Black Box Teater med stykket «A Hundred Fingertips» av Lise Tiller Sikkeland. Lise er koreograf og kunstnerisk ansvarlig for Kompani Munch.