Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

mewantforside.jpg

Hva gjør skolemiljøutvalget?

  • Skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene
  • Kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer
  • Skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet

Noen sentraloppgaver for skolemiljøutvalget ved skolen:

  • Arbeide for nulltolleranse mot mobbing
  • Fokus på helsefremmede skolemiljø for alle elever
  • Gode planer og tiltak som angår skolens helse, miljø og sikkerhet
  • Elevundersøkelse og brukerundersøkelser
  • Ordensreglement

Elevrepresentantene i skolemiljøutvalget

Einar Johan Ronæs (1DADL)
Moa Vindegg Reksten (1KDB)
Tiril Antonette Hansgaard (2STD)
Maya Fjeldstad (2KDE)