Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

mewantforside.jpg

Hva gjør skolemiljøutvalget?

 • Bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene
 • Utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer
 • Medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet

Noen sentrale oppgaver for skolemiljøutvalget ved Edvard Munch vgs:

 • Arbeide for nulltolleranse mot mobbing
 • Fokus på helsefremmede skolemiljø for alle elever
 • Gode planer og tiltak som angår skolens helse, miljø og sikkerhet
 • Elevundersøkelse og brukerundersøkelser
 • Ordensreglement

Medlemmer i skolemiljøutvalget

Fra skolen

 • Øyvind Opedal Paulsrud 2mub - Leder
 • Amilde Brekke Skrindo 2mua - Medlem
 • August Østby 1mua - Medlem
 • Moa Vindegg Reksten 3kdb - Medlem
 • Anne Mette Ofstad – Medlem (representant for ansatte)
 • Annegrete Møller-Stray – Medlem (ass. rektor)

Fra Bydelen/eksternt medlem:

 • Marianne Røiseland
 • Vara: Johanne Akerø