Skolemiljøutvalget

mewantforside.jpg

Hva gjør skolemiljøutvalget?

 • Skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene
 • Kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer
 • Skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet

Medlemmer i skolemiljøutvalget:

Noen sentraloppgaver for skolemiljøutvalget ved skolen:

 • Arbeide for nulltolleranse mot mobbing
 • Fokus på helsefremmede skolemiljø for alle elever
 • Gode planer og tiltak som angår skolens helse, miljø og sikkerhet
 • Elevundersøkelse og brukerundersøkelser
 • Ordensreglement

Kommende møtedatoer for skoleåret 2018/2019:

 • 28. februar 2019
 • 10. april 2019
 • 13. juni 2019

Skolemiljøutvalget