Hovedseksjon

NAV - søknad om hjelpemidler

Vil du søke NAV om lisens på digitale hjelpemidler som Lingdys eller CD-ord?             


For å få tildelt disse programvarene, må du først skaffe dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), som er signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende som du legger ved søknaden.

Når du har fått det, kan du fylle ut søknadsskjema hos NAV, digitalt eller på papir. Søknaden må printes ut og sendes i posten etter utfylling. Se eksempel på ferdig utfylt søknad øverst i høyre spalte på denne siden.

Steg for steg gjør du det slik:

  1. Gå til NAVs søknadsskjema. Her velger du «Søk om hjelpemiddel».
  2. Velg hvilken type dokumentasjon du skal legge ved søknaden.
  3. Oppgi fødselsnummer for den personen søknaden gjelder.
  4. Last ned og skrive ut «Førsteside til saken din» som skal ligge på toppen av søknaden når den sendes inn.
  5. Last ned selve søknadsskjemaet, print ut og fyll ut for hånd eller fyll inn            informasjonen på maskinen hvis du åpner dokumentet i Adobe Acrobat            Reader.
  6. I punkt 6 i søknadsskjemaet, skal du skrive inn hvilket hjelpemiddel det           søkes om. Her må du skrive inn HMS-artikkelnummer for programpakken       du skal søke om. Her finner du de artikkelnumrene du trenger for Lingdys       og CD-ord.
  7. Når du har fylt ut skjemaet (og printet det) og lagt ved dokumentasjonen,          sendes søknaden til adressen som fremkommer av «Førsteside til saken        din». 

Synes du dette var vanskelig? Kom for å få hjelp på HELPDESK på skolen, tirsdager kl. 14 – 15 på rom 223A. 

Når du får svar på søknad: Ta med lisensbevis/aktiveringsnøkkelen din til IKT og få hjelp til å ta programmet i bruk. Husk å bruke din private epostadresse når du tar din private lisens/aktiveringsnøkkel i bruk. Lagre lisens/aktiveringsnøkkel på et trygt sted, både digitalt og på papir.

Mens du venter på svar på søknaden din, kan du laste ned en demoversjon av Lingdys. Ta kontakt med IKT-kontoret på skolen for å få hjelp til dette.

Når du tar Lingdys i bruk: Du kan se ulike videoer for å få hjelp til å bruke Lingdys. Her er noen eksempler: intro til Lingdys, Lingdys lesetillegg (opplesing i matematikk) og Lingdys lesevenn (app for å skanne og få opplest tekst på iPhone og iPad. 

Søknad om tilrettelegging på eksamen og/eller fritak fra sidemålsopplæring


Dersom sakkyndig rapport fra PP-tjeneste, logoped eller lignende begrunner det, kan du søke om særskilt tilrettelegging på eksamen og fritak fra sidemålsopplæring i Visma. Søknadsskjema ligger i Visma under Mine søknader - Særskilt tilrettelegging. 


Ta kontakt med Birgitte Lie (pedagogisk koordinator) dersom du behøver mer veiledning i hvordan digitale hjelpemidler kan være nyttige for deg i skolearbeidet ditt.

 

Søknad om hjelpemidler