Hovedseksjon

Klage på karakterer

Elever og foresatte til elever under 18 år har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Det er ikke klagerett på terminkarakterer. Klagefrist på eksamen- og standpunktkarakter er normalt ti dager etter offentliggjøring av eksamen- eller standpunktkarakterer. Vi oppfordrer til å sende inn klage så raskt man har bestemt seg for å klage (se også nedenfor om hurtigklagefrist for Vg3).

Klage på standpunktkarakterer - Vg1 og Vg2
Når man klager på standpunktkarakterer, vil en nemnd i kommunen primært avgjøre om en karakter er satt på rett grunnlag og om eleven har fått mulighet til å vise sin kompetanse i faget. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Det er 10 dagers klagefrist. For våren 2023 er klagefristen for Vg1 og Vg2 mandag 26. juni. Klagen blir vanligvis behandlet på høsten.

Spesielt for Vg3: Hurtigklagefrist
Elever i Vg3 kan få sin karakterklage behandlet før sommerferien. Om eleven får medhold i klagen, skrives det ut nytt vitnemål. Hurtigklagefristen for våren 2023 er mandag 12. juni klokken 12.00. Vg3-elevene kan også klage innenfor ordinær frist som er 10 dager. Ordinær klagefrist for våren 2023 er torsdag15. juni. Klagene blir behandlet på høsten.

Klagen må signeres og leveres i skolens resepsjon

Klage på eksamen: 

Hurtigklagefrist på skriftig eksamen er  onsdag 28.juni kl. 10:00.

Ordinær klagefrist på eksamen er lørdag 1.juli.

For å klage på eksamenskarakter må du sende epost til catrine.ottosen@osloskolen.no 

Mal til klage på standpunkt