Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

ppt

Skolens PP-rådgiver er Andrine Fagerholt Ihler. Hun kan nås på e-post andrine.fagerholt.ihler@osloskolen.no eller telefon 95939427.
Henvisning til PPT sendes via skolens rådgivere, med samtykke fra eleven. Henvisningen kan gjelde veiledning eller vurdering av behov for utredning av spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)