Rådgivertjenesten

Tilrettelegging, sosialrådgiving og karriereveiledning: Hilde Strømsjordet, Anne Kathrine Fuglem, Berit Gustavsen og Elisabeth Karoliussen.

Anne Kathrine Fuglem:
e-post: anne0209@osloskolen.no
tlf. 41523988
Musikk (alle): 1MUA, 1MUB, 2MUA, 2MUB, 3MUA, 3MUB
Studiespesialisering: 2STA, 2STB, 3STA, 3STB

Berit Gustavsen:
e-post: berit.gustavsen@osloskolen.no
tlf. 95729972
Dans (alle): 1DA, 1DL, 2DA, 2DL, 3DA, 3DL
Kunst, design og arkitektur: (alle) 1 KDA, 1KDB, 1KDC, 2KDA, 2KDB, 2KDC, 3KDA, 3KDB, 3KDC, 3KDD, 3KDE

Elisabeth Karoliussen:
e-post: elisab2302@osloskolen.no
tlf: 92053569
Studiespesialisering: 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 2STC, 2STD,  3STC, 3STD

Hilde Strømsjordet:
e-post: hilde.stromsjordet@osloskolen.no
tlf: 97739833
Design og håndverk(alle klasser): 1 DHA, 1 DHB, 1 DHC, 2DHA, 2DHBL, 2DHGU, 2DHTE, 2DHTR, 3DHA, (3DHBL, 3DHGU, 3DHTE, 3DHTR)

Nina Berg:
e-post: nina1003@osloskolen.no
tlf: 94165680
Tilrettelagt avdeling: 1DH, 1MU