Hovedseksjon

Diverse søknader og skjema

Søknad om fritak og tilrettelegging - fag og eksamen

Eleven skal bruke Visma InScool til søknader om tilrettelegging og fritak.

Elever kan ikke søke fritak fra fraværsgrensen. Dersom elever har kronisk sykdom, må legeerlæring legges til grunn. Fraværet føres med kode D i Visma InSchool, og eleven kan søke om inntil 10 dager fratrekk i slutten av skoleåret.

Frister for søknader: 1. november og 1. mai.

Samtykkeerklæring