Hovedseksjon

Diverse søknader og skjema

Søknad om fritak og tilrettelegging - fag og eksamen

Fra skolestart 2021 tar skolen i bruk Visma InSchool. Eleven skal bruke Visma InScool til søknader om tilrettelegging og fritak.

Fra og med skoleåret 2021-22 kan ikke elever søke fritak fra fraværsgrensen. Dersom elever har kronisk sykdom, må legeerlæring legges til grunn. Fraværet føres med kode D i Visma InSchool, og eleven kan søke om inntil 10 dager fratrekk i slutten av skoleåret.

Samtykkeerklæring