Hovedseksjon

Andre søknader og skjema

I Visma finner eleven informasjon om karakterer, eksamen og fravær – og kan legge inn forskjellige søknader knyttet til egen skolegang. 

I Visma finnes menypunkter for:

  • Melding om fravær
  • Klager på karakter
  • Godkjenning av tidligere beståtte fag
  • NUS Eksamensrettigheter
  • Særskilt tilrettelegging ved eksamen
  • Fratrekk av fravær

Under «Elever» i menyen til venstre finnes et punkt som heter «Mine søknader». På den siden finner dere forskjellige faner for de forskjellige søknadene. Klikk på den aktuelle fanen og opprett søknad derfra.
Bilde under er med en fiktiv elev.
søknad i visma.jpg

Elever kan ikke søke fritak fra fraværsgrensen. Dersom elever har kronisk sykdom, må legeerklæring legges til grunn. Fraværet føres med kode D i Visma InSchool, og eleven kan søke om inntil 10 dager fratrekk i slutten av skoleåret.

Frister for søknader: 1. november og 1. mai.

Se også skjema og info om samtykkeerklæring, skoleskyss og samtykke i kolonnen til høyre.

Samtykkeerklæring