Valg av fag til skoleåret 2021/2022

Dette skoleåret blir fagvalgsprosessen litt annerledes pga av koronatiltak. Vi kan dessverre ikke har fagvalgstorg og smakebitundervisning

I desember informerer avdelingsleder og rådgiver i klassene, i Konsertsalen eller på Teams, om hva som skal velges.

I januar blir det sendt ut små filmer som presenterer ulike fag. Det blir også gitt informsjon om valg av matematikk og andre fag i klassene.

Frist for å velge fag er fredag 29. januar 2021. For å se hvordan du praktisk gjør dette, går du  til menypunktet "Hvordan velger jeg?"