Elevrådet

Nytt Elevråd

Elevrådet har regien på fadderopplegget ved skolestart og tar initiativ til arrangementer og aktiviteter gjennom skoleåret. Gjennom deltakelse i Operasjon dagsverk viser elevrådet internasjonal solidaritet. De jobber også aktivt for en grønn skole. Med representanter i både driftsstyret og skolemiljøutvalget har elevrådet stor gjennomslagskraft.

Elevrådsstyret 2019-2020 består av:

Øverst, fra venstre:

  • Lone Sundem-Eriksen (økonomi)
  • Midha Rizvi (nestleder)
  • Emil Reidar Henriksson (leder)
  • Julie Isabel Daae (rettigheter)
  • Karoline Synnøve Monclair (sekretær)

Nederst, fra venstre:

  • Embla Rubæk Ueland (styremedlemmer)
  • Nora Sulejmani  (styremedlemmer)