Elevrådet

Elevråd 2021

Elevrådet har regien på fadderopplegget ved skolestart og tar initiativ til arrangementer og aktiviteter gjennom skoleåret. Gjennom deltakelse i Operasjon dagsverk viser elevrådet internasjonal solidaritet. De jobber også aktivt for en grønn skole. Med representanter i både driftsstyret og skolemiljøutvalget har elevrådet stor gjennomslagskraft.

Elevrådsstyret 2020-2021 består av:

Elevrådsleder: Saiida Mohamud

Nestleder: Maya Elise Fjelstad

Sekretær: Zana Barzanjee

Økonomiansarlig: Riril Antonette Hansgaar

Rettighetsansvarlig: Alexandra Bjrge

Styremedlem: Enar Johan Ronæs og Sara Bertine Møland