Hovedseksjon

Elevrådet

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran en bygning

Elevrådet er et ledd mellom elevene og ledelsen, de arbeider med store og små saker for at skolen skal bli så bra som mulig. 
De fremmer kontinuerlig initiativ for en grønnere skolehverdag. 
Gjennom skoleåret spiller elevrådet en sentral rolle ved å markere små og store begivenheter. 
Elevrådet er representert i både driftsstyre og skolemiljøutvalget lokalt ved Edvart Munch vgs.

I tillegg er de en aktive stemme på landsbasis gjennom elevorganisasjonen.

 

 

Elevrådsstyret 2024-25 består av: