Elevrådet

Elevrådet har regien på fadderopplegget ved skolestart og tar initiativ til arrangementer og aktiviteter gjennom skoleåret. Gjennom deltakelse i Operasjon dagsverk viser elevrådet internasjonal solidaritet, og de jobber aktivt for en grønn skole. Med representanter i både driftsstyret og skolemiljøutvalget har elevrådet stor gjennomslagskraft.

Elevrådsstyret 2017 vant prisen for "Årets nykommer" på Elevrådskonferansen i november 2017. I sin begrunnelse sa juryen dette:

Vinneren av årets nykommer videregående har fått til utrolig mye på den korte tiden skolen har eksistert. De har fått alt det organisatoriske i orden, som årshjul, årsmøte, vedtekter og valg, og slik lagt alt til rette for å gjennomføre ønskede aktiviteter. De har etablert enkle rutiner for å spre informasjon til alle elever. Gjennom aktiviteter i årshjulet, bidrar de til at alle elever på klasser, linjer og trinn kan møtes gjennom hele året. Elevrådet jobber for at arbeidet deres skal være synlig for elevene og oppleves positivt for elevmiljøet og læringskulturen på skolen. De har avholdt avstemming og er i dag medlem av Elevorganisasjonen. Juryen opplever at dette er et elevråd med store ambisjoner og kapasitet, og som bare kommer til å utvikle seg vider.

 

Elevrådsstyret 2019 består av:

* Maria Antoline Silva Hervold (leder)
* Pesar Sediq (nestleder)
* Astrid Malmberg Oseid (sekretær)
* Maja Fuli Bergstrøm (økonomiansvarlig)
* Hannah Isaksen Lillemoen (rettighetsansvarlig)
* Daniel Ivanov (styremedlem)
* Emil Henriksson (styremedlem)