Hjelpemidler – Dysleksi

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive når du har dysleksi. NAV hjelpemiddelsentral har ansvaret for å fremskaffe hjelpemidler, mens skolen har ansvaret for pedagogiske læremidler. Skolen har også ansvar for opplæring.
Både elever og skolen kan låne lærebøker som lydbøker fra Staped. Det er gratis.
Hos NLB (Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek) kan personer med lesevansker låne skjønnlitteratur. Det er også gratis.

Se mer på:

https://www.statped.no/skolelydbok

https://www.nlb.no/bli-laner/meld-deg-inn

SKOLEN TILBYR

  • Hjelpeprogrammer som CD-ord eller Lingdys/LingRight
  • Kurs i bruk av hjelpeprogrammer i skolens læringssenter/bibliotek
  • Tilgang på lydbøker