Hovedseksjon

Handlingsplan for rusforebygging

Skolens mål for det rusforebyggende arbeidet  er
  • Et rusfritt skolemiljø 
  • Forebygge utvikling av bruk av rusmidler 
  • Skape en bevisst holdning til rusmidler – elever skal ta gode, bevisste valg
  • Gi og formidle et tilbud om hjelp og behandling som er tilpasset den enkelte 
  • Alle elever og ansatte ved skolen skal reagere på enhver bruk av rusmidler på skolen og i skolens omgivelser 

 

Kontaktinformasjon