Hovedseksjon

Musikk VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Mange elever på musikk velger  Musikk fordypning 2. Du har likevel mulighet til å velge bort dette faget og erstatte det med et annet programfag.  Snakk gjerne med kontaktlæreren din om du velger dette. Du skal velge ett fag i blokk 1. Vær oppmerksom på at elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomssskolen, må velge tysk 1+2 i Vg3. Faget dere kan velge, ligger i blokk 1.

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på musikk. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Fagvalgsskjema-2023-2024

Presentasjon Musikk 2022-2023