Musikk VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Det vanlige for musikkelever er å velge Musikk fordypning 2. Du har likevel mulighet til å velge bort dette faget og erstatte det med et annet programfag.  Snakk gjerne med kontaktlæreren din om du velger dette. Du skal velge ett fag i blokk 1. Vær oppmerksom på at elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomssskolen, må velge tysk 1+2 i Vg3. Faget dere kan velge, ligger i blokk 1.

 

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på musikk. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

 

Nedenfor ligger oversikten over fag som tilbys  når du velger. Du må være oppmerksom på at det ikke er sikkert at alle fag settes i gang. Det avhenger av at mange nok elever velger faget..

 

Blokk 1

 

Scenisk dans fordypning 2   Musikk fordypning 2

 

Fysikk 1

TOF   1 – Ingeniørtekn.

TOF   1 – Musikktekn.

 

Markedsføring og ledelse 1 -

Internasjonal engelsk -

Psykologi 1

Sosiologi og sosialantropologi

 

 

Design og bærekraft

Breddeidrett 1 eller 2*

Teaterensemble

 

 

 

R2*

S2*

Fysikk 2*

Kjemi 2*

Fr.språk 3 (krever språk 2)

Fremmedspråk 1+2

Markedsføring og ledelse 2*

Psykologi 2

Politikk og menneskerettigheter

Foto og grafikk 2*

Presentasjon MDD 2019-2020