Eksamen våren 2021

Regjeringen har ikke besluttet hva som skjer med skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2021.

Du kan kontakte studieleder ved Edvard Munch vgs dersom du har noen spørsmål vedrørende eksamen: Vigdis Vangsøy, epost: vigdis.vangsoy@ude.oslo.kommune.no.

Oppmelding til morsmåleksamen