Eksamen våren 2020

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

Les mer om avlyst eksamen for våren 2020  

Du kan også kontakte studieleder ved Edvard Munch vgs dersom du har noen spørsmål vedrørende eksamen: Vigdis Vangsøy, epost: vigdis.vangsoy@ude.oslo.kommune.no.