Vår profil

dans elev

Edvard Munch vgs har satt seg som mål å være
Ambisiøs - Grensesprengende - Relevant
Og vi jobber kontinuerlig for å oppnå dette.

Fagombinasjoner

Elevene på Edvard Munch videregående skole vil kunne kombinere fag fra ulike programområder og velge fordypning innenfor realfag, språk eller estetiske fag.

Varierte arbeidsformer og utvidet klasserom

Skolen vil tilby elevene varierte arbeidsformer og prosjekter på tvers av fag. Vi er opptatt av å tilby elevene oppdatert og relevant kompetanse. Våre elever vil arbeide med dagsaktuelle prosjekter vi har med samarbeidspartnere innenfor mange ulike fagfelt. God faglig praksis i skolebygget i kombinasjon med undervisningspraksis i det utvidede klasserommet i byen vil gi en merverdi for elevene og for skolemiljøet som helhet.

Munchtid

Elevene på studiespesialisering har tilbud om studieveiledning på onsdager. Her får de jobbe med valgfritt fag, og kan gjøre lekser, øve til prøver eller bare lese seg opp, med hjelp av lærere. Tiden de bruker her kan de senere ta ut som avspasering.