Vår profil

dans elev

Edvard Munch vgs har satt seg som mål å være Ambisiøs - Grensesprengende - Relevant. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå dette.

Per i dag er det i overkant av 800 elever og 100 lærere på skolen. Men den er i vekst og allerede fra høsten 2017 vil vi være omtrent 1000 elever. Her er det rom for mangfold!

Beliggenhet

Skolen ligger sentralt plassert mellom Stortinget T-banestasjon og St.Hanshaugen. Det er kort vei til alt. Du finner mer informasjon om plassering under kontakt oss.

Fagkombinasjoner

Elevene på Edvard Munch videregående skole vil kunne kombinere fag fra ulike programområder og velge fordypning innenfor realfag, språk eller estetiske fag.

Skolen tilbyr følgende programområder:

  • Studiespesialisering
  • Kunst, design og arkitektur
  • Musikk og dans
  • Tilrettelagt avdeling
  • Design og håndverk med tekstil, gullsmed, blomsterdekoratør og trearbeid
  • Design og håndverk, treårig linje med fokus på tekstil

 

Varierte arbeidsformer og utvidet klasserom

Skolen vil tilby elevene varierte arbeidsformer og prosjekter på tvers av fag. Vi er opptatt av å tilby elevene oppdatert og relevant kompetanse. Våre elever vil arbeide med dagsaktuelle prosjekter vi har med samarbeidspartnere innenfor mange ulike fagfelt. God faglig praksis i skolebygget i kombinasjon med undervisningspraksis i det utvidede klasserommet i byen vil gi en merverdi for elevene og for skolemiljøet som helhet.

Munchtid

Elevene på studiespesialisering har tilbud om studieveiledning på onsdager. Her får de jobbe med valgfritt fag, og kan gjøre lekser, øve til prøver eller bare lese seg opp, med hjelp av lærere. Tiden de bruker her kan de senere ta ut som avspasering.