Hovedseksjon

Skolens profil

Skolens historie

Den vakre bygningen gir en god ramme for undervisningen – den er prangende og flott, men også koselig og lun. Vi tilbyr programområdene Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Håndverk, design og produktutvikling (tre, gull og tekstil), Musikk og Dans. I nyetablerte Studio E i Fredensborgveien, kun et steinkast unna skolen, tilbys også de yrkesfaglige studieretningene Blomst, Frisør og Interiør og eksponeringsdesign

Elevmiljøet ved skolen er fargerikt og spennende – og lærerne er engasjerte og kreative. Skolen har høye faglige ambisjoner, men er samtidig opptatt av å skape et trygt og støttende læringsmiljø for elevene.

Studiespesialisering

Studiespesialisering har et bredt tilbud av programfag innenfor realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Innenfor språkfagene satser vi på internasjonalisering med utvekslingsprogrammer og studieturer. Innenfor realfag satser vi på teknologi, modellering og programmering. Mange elever velger også breddeidrett. Læringsmiljøet er preget av samarbeid – elevene på skolen støtter hverandre og jobber sammen i firergrupper. De deltar også i aktiviteter der de jobber sammen med elever fra de andre utdanningsprogrammene. De framhever det mangfoldige miljøet på skolen. Skolen har også Munchtid - et frivillig veiledningstilbud med lærere til stede hvor elevene selv velger hvilket fag de ønsker å jobbe med og opparbeider mulighet for avspasering. I skaperverkstedet kan elevene komme for å fordype seg i et prosjekt, programmere en robot, bruke laserkutter eller lage en 3D-modell. 

Kunst, design og arkitektur

Dette er programområdet for deg som vil utvikle dine kreative evner og samtidig få studiekompetanse. Kunst, design og arkitektur arbeider med idéutvikling ved hjelp av digitale verktøy og tradisjonelle teknikker. I tillegg til de felles programfagene design og arkitektur og kunst og visuelle virkemidler kan elevene velge andre programfag fra Kunst, design og arkitektur eller andre programområder. Gjennom skolens nettverk får elevene kontakt med fagpersoner fra bransjen. Dette er med på å gjøre undervisningen praksisnær og relevant. Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører vektlegges og det gis mulighet for fordypning som forberedelse til høyere studier. Vi har et velutstyrt modellverksted og grafikkverksted - og eget fotostudio med utstyr for storformat print. I skaperverkstedet finner du avansert utstyr som 3D-printer, laserkutter og varmepresse som brukes både i og utenfor undervisningen. 

Musikk

Musikk passer både for deg som satser mot videre musikkstudier og for deg som ønsker generell studiekompetanse samtidig som du får utvikle musikkinteressen din. På musikk får du muligheten til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, både gjennom individuelle timer og samspill med andre. Du blir en del av et kreativt og faglig miljø med et mangfold av ulike musikalske stilarter. Musikk er også kjent for et godt og inkluderende elevmiljø. Skolen samarbeider med profesjonelle orkestre og har eget talentprogram i improvisasjon og talentprogram i klassisk musikk med Barratt Due musikkinstitutt.

Dans

Skolen har to dansetilbud – et landsdekkende tilbud i scenisk dans og et unikt tilbud i streetdance som er forbeholdt søkere fra Oslo. Lærerne på dans har høy kompetanse og lang erfaring. De vet hva som kreves for å lykkes med dans og jobber tett med elevene gjennom skoleåret. Vårt mål er å gi hver elev mulighet til å utvikle seg maksimalt. Vi er samtidig opptatt av at høyt læringstrykk og ambisjoner ikke skal stå i veien for et trygt og støttende læringsmiljø. Skolen deltar hvert år i spennende prosjekter med eksterne aktører og har eget dansekompani. 

Håndverk, design og produktutvikling – tre, tekstil og gullsmed (treårige løp med studiekompetanse)

På våre treårige løp innenfor HDP får elevene en spesialtilpasset timeplan med fellesfag og praktiske programfag fordelt over tre år. De lærer å starte egen bedrift i entreprenørskapsfaget. Tekstil er for et tilbud for de som drømmer om å utdanne seg innen­for mote, klær og kostyme. Gullsmed for de som har lyst til å lære å lage gjenstander i edelt metall. Og på trearbeid lærer elevene å designe og lage egne møbler og andre trearbeidsprodukter ved hjelp av ulike teknikker, verktøy og maskiner. Etter tre år kan elevene velge om de vil gå høyere studier eller å gå ut i lære og ta svennebrev.

Studio E – blomst, frisør og interiør og eksponeringsdesign

På Studio E har vi samlet fagene frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign i nye og moderne lokaler. På Studio E har elevene en felles base - og vi har samlet det beste vi har av kompetanse i fagene. Frisørfaget er for de som liker å jobbe med design og mennesker. Elevene jobber med hår og make-up og lærer om moter og trender. På blomst lærer elevene om blomsterdesign og jobber med blomster og botaniske materialer. Interiør- og eksponeringsdesign er for deg som liker å jobbe med interiør, utstilling, profilering, trender og markedsføring. Etablering av ungdomsbedrifter og arbeid med entreprenørskap er vanlig på disse linjene. 

Tilrettelagt avdeling

Dette er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen gir eleven en grunnkompetanse og har som mål å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt. Elevene kan være en del av dette tilbudet i inntil 4 år. Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring innenfor enten musikk eller design og håndverksfagene. 

Video: Håvard Tryti

Edvard Munch vgs på 90 sekunder