Vår profil

Vår profil bilde

Edvard Munch vgs har om lag 1 030 elever og ca. 130 lærere. Skolen ligger i Ullevålsveien 5.

Edvard Munch videregående skole holder til i det som var Kunst- og håndverksskolens tidligere lokaler, midt i sentrum. Den vakre bygningen gir en god ramme for undervisningen – den er prangende og flott, men også koselig og lun.

Skolen tilbyr programområdene studiespesialisering, kunst design og arkitektur, design og håndverk, musikk og dans. Elevmiljøet er fargerikt og spennende – og lærerne er engasjerte og kreative. Skolen har høye faglige ambisjoner, men er samtidig opptatt av å skape et trygt og støttende læringsmiljø for elevene.

Studiespesialisering

Studiespesialisering har et bredt tilbud av programfag innenfor realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Elevene på studiespesialisering deltar også i aktiviteter der de jobber sammen med elever fra de andre utdanningsprogrammene. De framhever det positive ved å være en del av det kreative miljøet på skolen. Munchtid er også et populært tilbud på studiespesialisering; et frivillig veiledningstilbud med lærere til stede hvor elevene selv velger hvilket fag de ønskerå jobbe med og som gir mulighet for avspasering.

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur arbeider med idéutvikling ved hjelp av digitale verktøy og tradisjonelle teknikker. I tillegg til de felles programfagene design og arkitektur og kunst og visuelle virkemidler kan elevene velge andre programfag fra Kunst, design og arkitektur eller andre programområder. Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører vektlegges og det gis mulighet for fordypning som forberedelse til høyere studier.

Design og håndverk

På Design og håndverk tilbyr skolen programområdene design og trearbeid, blomsterdekoratør, design og gullsmedhåndverk og design og tekstil. Ordinært løp består av 2 år skole og 2 år læretid. I tillegg tilbyr skolen et spesielt 3-årig løp som gir studiekompetanse i design og tekstil. Etablering av ungdomsbedrifter og arbeid med entreprenørskap er vanlig på disse linjene.

Musikk

Musikklinja har et bredt musikktilbud, samtidig som elevene har mulighet til å fordype seg i andre fag. Gjennom samspill og individuell undervisning får elevene mulighet til å nå et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Skolen samarbeider med profesjonelle orkestre og har eget talentprogram i improvisasjon og talentprogram i klassisk musikk med Barratt Due musikkinstitutt.

Dans

Skolen har to dansetilbud – en landsdekkende linje for scenisk dans og et unikt tilbud i streetdance som er forbeholdt søkere fra Oslo. Elevene får individuell oppfølging og tilbud om coaching. Skolen deltar også i spennende prosjekter med eksterne aktører og har eget dansekompani.

Tilrettelagt avdeling

Dette er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Opplæringen gir eleven en grunnkompetanse og har som mål å dyktiggjøre elevene til størst mulig grad av selvstendighet i forhold til voksenliv og arbeidsliv både faglig og sosialt. Elevene kan være en del av dette tilbudet i inntil 4 år. Skolen tilbyr tilrettelagt opplæring innenfor enten Musikk eller Design og håndverk.

Foto: Peter D. Hypher