Hovedseksjon

Driftsstyret

Flag

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret skal blant annet godkjenne skolens budsjetter og strategisk plan – og involveres fortløpende i saker som er vesentlige for skolens overordnede drift, økonomi og utvikling.

Driftsstyret er åpne møter med unntak av taushetsbelagte saker.  

Driftsstyret ved Edvard Munch videregående skole består av:

 • Reidunn Guldal (leder, eksternt medlem) E-post: reidunn.guldal@gmail.com Telefon: 95703480
 • Christine Wergeland Sørbye (eksternt medlem)
 • Margrethe Gustavsen (eksternt medlem)
 • Cathrine Eidsvåg (representant for de ansatte)
 • Ole Bendik Eilertsen (representant for de ansatte)
 • Saiida Mohamud (elevrådsleder)
 • Maya Elise Fjelstad (nestleder i elevrådet) 

Varamedlemmer

 • Sigrid Hagemann (vararepresentant for de ansatte)
 • Hilde Annette Ødegaard (vararepresentant for eksterne medlemmer)
 • Karoline Monclair (vararepresentant for elevene)
 • Ellen Lysne (driftsstyrets sekretær, rektor)