Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal blant annet godkjenne skolens budsjetter og strategisk plan – og involveres fortløpende i saker som er vesentlige for skolens overordnede drift, økonomi og utvikling.

Driftsstyret er åpne møter med unntak av taushetsbelagte saker.  

Driftsstyret ved Edvard Munch videregående skole består av:

Reidunn Guldal (leder):
E-post: reidunn.guldal@gmail.com. Telefon: 95703480

Hilde Annette Ødegaard (ekstern)
Margrethe Gustavsen (ekstern)
Cathrine Eidsvåg (lærerrepresentant)
Ole Bendik Eilertsen (lærerrepresentant)
Priscilla Hope Ajulong (elevrepresentant)
Philip Videm Rakke (elevrepresentant)

Stein Kristian Dillevig (rektor, driftsstyrets sekretær)
Sigrid Hagemann (vararepresentant)