Driftsstyret

Maleri

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret skal blant annet godkjenne skolens budsjetter og strategisk plan – og involveres fortløpende i saker som er vesentlige for skolens overordnede drift, økonomi og utvikling.

Driftsstyret er åpne møter med unntak av taushetsbelagte saker.  

Driftsstyret ved Edvard Munch videregående skole består av:

  • Reidunn Guldal (leder)
  • Hilde Annette Ødegaard (ekstern)
  • Margrethe Gustavsen (ekstern)
  • Cathrine Eidsvåg (lærerrepresentant)
  • Ole Bendik Eilertsen (lærerrepresentant)
  • Priscilla Hope Ajulong (elevrepresentant)
  • Philip Videm Rakke (elevrepresentant)
  • Stein Kristian Dillevig (rektor, driftsstyrets sekretær)
  • Sigrid Hagemann (vararepresentant)