Driftsstyret

Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal blant annet godkjenne skolens budsjetter og strategisk plan – og involveres fortløpende i saker som er vesentlige for skolens overordnede drift, økonomi og utvikling.

Driftsstyret er åpne møter med unntak av taushetsbelagte saker.  

Driftsstyret ved Edvard Munch videregående skole består av:

Reidunn Guldal (leder):
E-post: reidunn.guldal@gmail.com. Telefon: 95703480.

Hilde Annette Ødegaard
Margrethe Gustavsen
Cathrine Eidsvåg
Sigrid Hagemann
Ole Bendik Eilertsen
Stein Kristian Dillevig
Kjersti Engelstad Stokke

I tillegg har elevrådet to representanter i driftsstyret.