Hovedseksjon

Spesielle satsingsområder

Laserkuttet fugl

Prosjektorientert og praktisk variant av Teknologi og forskningslære
Skolen satser på teknologi og tilbyr en spennende variant av programfaget teknologi og forskningslære. Her får elevene utforske teknologi innenfor sine egne interessefelt og programområdene realfag, musikk og kunst, design og arkitektur. Undervisningen i faget har en felles plattform, samtidig som elevene hele tiden jobber i selvvalgte prosjekter. Et prosjekt kan for eksempel være å lage sin egen gitarpedal, en kunstinstallasjon med motor eller en fjernstyrt bil. Vi legger opp til en praktisk tilnærming til faget der elevene får en forståelse for samspillet mellom teknologi, dagligliv og det samfunnet vi lever i.

Faget passer både for de som tenker på ingeniørstudier etter videregående - eller andre studier innenfor realfag, kunst og musikk der teknologi er en del av fagkretsen. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Skaperverksted
Som en del av teknologisatsingen har skolen investert i en fullskala industrirobot til bruk i undervisningen. I skaperverkstedet finner du også avansert utstyr som 3D-printer, laserkutter og varmepresse. Utstyret brukes til å utforske og lage spennende ting som en del av ordinær undervisning. Skaperverkstedet er også bemannet i fritimer og midttime - hit kan du for eksempel komme for å fordype deg i et prosjekt, programmere en robot eller lage en 3D-modell.

Musikk - live elektronikk

Skolen satser på teknologi også innenfor musikk og og bygger opp et miljø innen live elektronikk. Du kan velge laptop som hovedinstrument . I vår strategiske satsing skal musikk ha bredt tilbud av høy kvalitet. Musikk skal være for alle som liker å jobbe med musikk, enten det er på hobbybasis eller som profesjonell. For elever som ønsker å gå musikkveien, styrker vi våre fordypningstilbud innen klassisk musikk og improvisasjon (jazz).