Spesielle satsingsområder

Laserkuttet fugl

Studiespesialisering - teknologi og skaperverksted

Skolen satser på teknologi ved blant annet å etablere to nye fagtilbud: Ingeniørteknologi og musikkteknologi. Fagene bygger på programfaget Teknologi og forskningslære 1. Elever som velger ingeniørteknologi inngår i et samarbeid med NTNU Gjøvik, mens elevene på musikkteknologi har faglig samarbeid med Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Gjennom musikkteknologi forener vi fagkrefter fra både realfagene og musikkfagene.

Skolen har investert i avansert robotteknologi og har etalbert et skaperverksted (makerspace) for praktisk tilnærming til realfagene - og andre fagområder der det er relevant. Skaperverkstedet brukes både i undervisningen og står tilgjengelig for elevene i fritimer og midttimer. Skaperverkstedet er bemannet med realfagslærer/teknologilærer i 50 % stilling.

Musikk - musikkteknologi

Skolen satser på teknologi også innenfor musikk og og bygger opp et miljø innen live elektronikk. Du kan velge laptop som hovedinstrument . I vår strategiske satsing skal musikk ha bredt tilbud av høy kvalitet. Musikk skal være for alle som liker å jobbe med musikk, enten det er på hobbybasis eller som profesjonell. For elever som ønsker å gå musikkveien, styrker vi våre fordypningstilbud innen klassisk musikk og improvisasjon (jazz).