Spesielle satsingsområder

inngangs bilde

Studiespesialisering:

Skolen satser på teknologi ved blant annet å etablere to nye fagtilbud: Ingeniørteknologi og musikkteknologi. Fagene bygger på programfaget Teknologi og forskningslære 1. Elever som velger ingeniørteknologi inngår i et samarbeid med NTNU Gjøvik, mens elevene på musikkteknologi har faglig samarbeid med Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Gjennom musikkteknologi forener vi fagkrefter fra både realfagene og musikkfagene.

Skolen har investert i avansert robotteknologi og bygger opp et makerspace (skaperverksted) for praktisk tilnærming til realfagene. Makerspace kan brukes både i undervisningen og i elevenes fritid. Fra skolestart 2019 vil makerspace være bemannet med realfagslærer/teknologilærer i 50 % stilling.

Musikk:

Fra høsten 2019 tilbyr vi for første gang laptop som hovedinstrument og bygger opp et miljø innen live elektronikk. I vår strategiske satsing skal musikklinja ha bredt tilbud av høy kvalitet. Musikklinja skal være for alle som liker å jobbe med musikk, enten det er på hobbybasis eller som profesjonell. For elever som ønsker å gå musikkveien, styrker vi våre fordypningstilbud innen klassisk musikk og improvisasjon (jazz).