Hovedseksjon

Dans VG3

Før du begynner i vg3 må du velge programfag. Det vanlige for danseelever er å velge Scenisk dans fordypning 2. Du har likevel mulighet til å velge bort dette faget og erstatte det med et annet programfag. Planlegger du dette vil vi be deg om å ta en samtale om fagvalg med kontaktlærer før du gjennomfører valget. Du skal velge ett fag i blokk 1. Dersom du ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, må du velge tysk 1+2 i denne blokka.

Nedenfor finner du en oversikt over fagene du kan velge mellom.

Til høyre finner du beskrivelse av de fagene som tilbys i fagvalget. Vær oppmerksom på at det ikke er alle fag som er tilgjengelig for deg som elev på dans. Gå inn og les om innholdet i de ulike fagene.

Fagvalgsskjema-2023-2024

Presentasjon dans 2022-2023