Hovedseksjon

Læringssenteret

Læringssenteret

Læringssenteret er et av skolens viktigste møtesteder. Her samles elever på tvers av fagmiljøer og trinn for å diskutere, samarbeide og få hjelp. Det er en arena som skal støtte opp under den pedagogiske virksomheten - i og utenfor klasserom og verksteder.

Senteret byr på en rekke kurs og aktiviteter som stimulerer til variert og aktiv læring, blant annet besøk av ulike foredragsholdere, skoledebatter, workshoper av forskjellig art, leksehjelp i enkeltfag, tverrfaglig prosjektarbeid, veiledning i kildebruk, eksamensforberedelser og informasjonssøk, i tillegg til andre kulturaktiviteter som for eksempel forfatterbesøk, temauker og utstillinger. Elever som sliter med enkeltfag eller andre utfordringer, vil få tilbud om oppfølging eller rådgivning.

Skolens bibliotek, som er en del av læringssenteret, har et stort utvalg av norsk og internasjonal samtidslitteratur, klassikere, fagbøker og filmer som elevene kan låne. I tillegg har skolen en unik samling av musikk, kunst, design og arkitekturbøker til inspirasjon for alle interesserte. Et av bibliotekets viktigste oppdrag er å drive lesefremmende virksomhet og oppmuntre elevene til å lese mer samt bistå lærerne i undervisningen. Derfor er skolen er opptatt av å ha en aktuell og variert samling som skal være både til nytte og glede for elevene.

Læringssenteret er en arena hvor elever og ansatte kan møtes for å få faglig påfyll, utveksle erfaringer og ideer, men det er også et sted hvor man kan gå for å få en pause i løpet av skoledagen.

Eli-Berit Lillesæter

 

 

Læringssenteret
Læringssenteret
Læringssenteret