Velkommen tilbake til elever på yrkesfaglige studieretninger

Bildegalleri

Elevene kommer inn for å jobbe på verkstedene etter en spesialdesignet timeplan som tar hensyn til smittevernrådene myndighetene har utarbeidet. Det er elever på gull, trearbeid, tekstil og blomst vi åpner skolen for i først omgang. Fellesfagundervisningen foregår fortsatt via Teams.

Se informasjonsbrev til foresatte og timeplanen i egne dokumenter.

Skolen følger smittevernveileder som er utarbeidet i forbindelse med oppstart av skolene som ligger her:

Noen viktige punkter fra smittevernveilederen:

  •  Elever og ansatte skal ikke komme til skolen selv med milde med luftveissymptomer. Man skal holde seg hjemme til man har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Host i albuen og vask hendene ofte!
  • Gjør det til en rutine å vask hendene når man kommer til skolen, før og etter man har spist noe – og etter fysisk kontakt. Håndvask etter toalettbesøk er selvfølgelig også obligatorisk.
  • Håndhilsning og klemming bør unngås.
  • Forsøk å unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre som en hovedregel.
  • Vask og rengjøring av utstyr etter bruk.
  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Ved bruk av offentlig transport, bør man holde avstand til andre.
  • Vask hender når man kommer tilbake til hjemmet

Vi ønsker lærere og elever velkommen tilbake til skolen og lykke til med undervisningen!