Utveksling på flere programområder!

Etasmus

Skolen har siden oppstart i 2015 hatt tilbud om utveksling på utvalgte programområder. Det har vært et mål for skolen å utvide tilbudet. Med denne tildelingen fra Erasmus+ blir dette en mulighet. 

Den rekordstore tildelingen betyr at vi nå får tilbud om utveksling for både elever og ansatte på flere av skolens utdanningsprogrammer. 

Erasmus+ Akkreditering i det nye Erasmus programmet 2021-2027 

Edvard Munch videregående skoles satsning på internasjonalisering er i stadig utvikling og i januar kom gladmeldingen; to godkjente søknader om akkreditering, én for yrkesfag og én for skole. Godkjenningen er en anerkjennelse av skolens arbeid med internasjonalisering. Det gir mulighet for gjentatt deltakelse gjennom hele programperioden. 

Vårt mål er at elever og ansatte skal få mulighet til internasjonalt samarbeid gjennom utveksling, virtuell kontakt eller for å forske på hva som gir best læring i klasserommet.  

Utveksling forbereder oss til arbeid og videre utdanning i en globalisert verden, og styrker oss som demokratiske medborgere i en verden som preges av økende polarisering. Deltakelse fremmer inkludering, toleranse og medvirkning. Elever som har vært på utveksling trekker fram evnen til å mestre små og store utfordringer, evnen til å stole på seg selv og være åpen for andre kulturer og tradisjoner som viktige. 

Vi er stolte over tildelingen og ser frem til å kunne tilby utveksling til enda flere elever på Munch!