Koronaviruset – viktig informasjon

Corona virus

Det blir også sendt ut beskjeder til elever og foresatte når det er aktuelt, og våre hjemmesider oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Mistanke om smitte - kontakt med helsevesenet

Du må ta kontakt med helsepersonell dersom du tror du kan være smittet. Du kan ringe fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Det er også opprettet en Koronatelefon i Oslo på telefon 21 80 21 82 som du kan ringe dersom du mistenker å være smittet. Der får du nødvendig oppfølging hvis det er aktuelt. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider: hverdager klokken 12:00 - 21:00, lørdager og søndager klokken 12:30 - 19:30.
Koronatelefonen for innbyggere i Oslo svarer på spørsmål som

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?
Kommunen henstiller til at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. 

Forebyggende tiltak
Barn har i veldig liten grad vært påvirket av viruset. Noen grupper i befolkningen er likevel utsatt. Skolen oppfordrer elever, foresatte og ansatte om å etterleve disse:

  • Ved hoste; hoste i albuekroken
  • Sørge for hyppig håndhygiene og vask med såpe i forbindelse med måltider og toalettbesøk 
  • Begrense nærkontakt i form av klemmer og håndhilsing til et minimum i en periode framover

Fravær og krav til dokumentasjon
Kunnskapsdepartementet har besluttet at ut skoleåret 2019/2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.

Elever i videregående skole som blir satt i karantene får dette registrert som dokumentert fravær, også når helsepersonellet som satt eleven i karantene ikke har levert legeerklæring.

Beredskapstelefon for spørsmål i bydelen, 910 00 810
Foreldre og ansatte kan henvende seg her dersom:

Oslo kommune har felles retningslinjer for informasjon om covid-19 som bydelen følger. Viktig informasjon legges ut på bydelens Facebookside.

Generell informasjon og svar på spørsmål
Det er flere steder du kan få utfyllende informasjon og svar på generelle spørsmål. 

Helsenorge.no
Siste oppdatert informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på helsenorge.no

Folkehelseinstituttets nettsider fhi.no
Siste oppdatert informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Finn informasjon på fhi.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Informasjon om Korona på flere språk
Du finner informasjon om Koronaviruset på flere språk på kommunens nettside.

 

 

 

Vaner som

Informasjon til foresatte