Hovedseksjon

Ung i Oslo

forside bilde

Resultatene vil bli brukt av kommunen, bydelene og KORUS Oslo for å tilrettelegge for byens barn og unge. Undersøkelsen blir også brukt til forskning ved NOVA og andre FOU-miljøer.

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 3 - 7. Foresatte får mer informasjon fra Utdanningsetaten per skolemelding i uke 1. Det er frivillig å delta. Foresatte som ikke ønsker at eget barn svarer på undersøkelsen, må gi skolen v/ kontaktlærer beskjed om dette innen 16. januar.