Hovedseksjon

Presentasjoner fra møter foresatte ved skolestart

dans

Møtene starter med et kort, felles informasjonsmøte. Deretter går man til klasserom for møter med kontaktlærer.

Vg1: Mandag 22. august, Ullevålsveien 5
Kl 17.00       KDA, HDP og Tilrettelagt
Kl 17.30       Studiespesialisering
Kl 18.00       Musikk og Dans

Kl 17.00       FBIE på Studio E, Fredensborgveien 26

Vg2: Onsdag 24. august, Ullevålsveien 5

Kl 17.00       KDA og HDP
Kl 17.30       Studiespesialisering
Kl 18.00       Musikk og Dans

Kl 17.00       FBIE på Studio E, Fredensborgveien 26