Hovedseksjon

Konferanse (utviklingssamtaler) på Vg2 tirsdag 15. november

Peter D. Hypher

Forberedelse - FØR konferansen (oversikt over lærere og rom)

1.   Gå inn via skolens hjemmeside for å få en oversikt over hvilke lærere eleven har (se informasjon om innlogging foresatte nedenfor). Diskuter hvilke lærer(e) det er viktigst å få en kort samtale med.

2.   Skolen sender egen skolemelding med romliste til både foresatte og elever rett før konferansen. Noter navn på lærer og rom dere skal gå til som forberedelse til konferansen.

Slik logger foresatte på for å få oversikt over lærere og fag:

1.   Logg inn som foresatt i skoleplattformen via skolens hjemmeside.

2.   Finn menypunktet som heter «Barnets lærere» for å se hvilke lærere eleven har i de ulike fagene.

3.   OBS! I noen fag kan elevene ha flere lærere, og eleven må da vite hvilken lærer som er aktuell å snakke med.

Det settes kun av fem minutter til hver samtale – det avtales spesielt hvis det er behov for ytterligere oppfølging på slutten av samtalen.

Oppmøte

1.   Møt en halv time før informasjonsmøtet (se tabell nedenfor) for å gå til klasserom og skrive dere på liste for samtale med aktuelle lærere. Skolens administrasjon og ledelse vil være til stede i skolegården og på bygget for å hjelpe dere med å finne fram.

2.   Gå på felles informasjonsmøte i Konsertsalen i 1. etasje til oppsatt tid (se tabell nedenfor).

3.   Når informasjonsmøtet er ferdig, går dere til de rommene/lærerne dere har bestilt samtaletid hos.                                                                       

Avdelingsleder og rådgiver for det enkelte utdanningsprogram er tilgjengelige i områdene møtene foregår. De kan også svare på spørsmål om fagvalg og andre ting du måtte lure på.

Møtetider

Programområde

Bestilling av samtaletid

Informasjonsmøte i Konsertsalen

Konferansetid

Musikk og Dans

Kl. 16.30

Kl. 17.00 – 17.25

Kl. 17.30 – 18.30

Kunst, design og arkitektur
Håndverk, design og produktutvikling

Kl. 17.15

Kl. 17.45 – 18.10

Kl. 18.00 – 19.15

Studie E / Frisør, blomst og interiør og eksponering

Kl. 18.00

Kl. 18.30 – 18.55

Kl. 18.45 – 20.00

Studiespesialisering

Kl. 18.45

Kl. 19.15 – 19.40

Kl. 19.00 – 19.15
Kl. 19.40 – 20.45

 

PROGRAM FOR INFORMASJONSMØTET

1. Kort underholdningsinnslag

2. Informasjon ved rektor (fagvalg, eksamen m.m.)