Yrkes- og utdanningsmessa (YoU) i Oslo Spektrum 2019

Ti. 5.11. 0:00

on. 6.11. 0:00

Yrkes- og utdanningsmessa (YoU) i Oslo Spektrum 2019

Utdannings- og yrkesveiledning er et viktig satsingsområde for Utdanningsetaten i Oslo. Som et ledd i Osloskolens helhetlige veiledningstilbud videreføres tradisjonen med ei stor årlig yrkes- og utdanningsmesse i Oslo Spektrum. Messa arrangeres av UDE i samarbeid med karrierenhetene og fagnettverkene. Hovedmålgruppen er elever på 10. trinn. Yrkes- og utdanningsmessa er også et viktig forum for elever på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram, foresatte, voksenopplæringen og ungdom som nylig er ankommet landet.
YoU-messa arrangeres i uke 45, fra tirsdag 5. til onsdag 6. november. Innrigg er mandag 4. november.
Bemanning av fagstands på YoU-messa
YoU-messa presenterer de 15 utdanningsprogrammene og programområdene elevene kan velge mellom. Hovedmålet er at elevene skal gjøre bevisste, kunnskapsbaserte valg av videregående opplæring. På messa har hvert utdanningsprogram sin egen stand, bemannet av faglærere og elever fra de videregående skolene, lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor.

Bemanningen organiseres av egne koordinatorer for hvert utdanningsprogram. Ei vellykket messe er avhengig av aktiv deltaking fra de videregående skolene både når det gjelder bemanning og innspill til aktiviteter på fagstandene. Koordinatorene vil ta kontakt for å avtale skolenes bidrag.

Vi oppfordrer som tidligere skolene til å levere egne skolebrosjyrer som de besøkende kan ta med seg fra Osloskolen-standen.

Vi ser fram til et godt samarbeid om ei vellykket YoU-messe også i år.