Konferanse (utviklingssamtaler) foresatte Vg1

To. 21.10.

16:3020:45

På konferansen får foresatte og elever anledning til å snakke med kontaktlærer og faglærere. Det blir også fellesinformasjon i Konsertsalen. En konferanse på en skole med nesten 1200 elever krever litt regi. Vi ber derfor om at du leser informasjonen nedenfor nøye.

Forberedelse - FØR konferansen (oversikt over lærere og rom)

 1. Gå inn via skolens hjemmeside for å få en oversikt over hvilke lærere din ungdom har. Diskuter hvilke lærer(e) det er viktigst å få en kort samtale med.
 2. Skolen sender egen skolemelding med romliste til foresatte og elever før konferansen. Noter navn på lærer og rom du/dere skal gå til som forberedelse til konferansen.

Slik logger du på skolens hjemmeside:

 • Logg inn som foresatt i skoleplattformen via skolens hjemmeside.
 • Trykk på fanen som heter «Barnets lærere» for å se hvilke lærere barnet ditt har i de ulike fagene.
 • I noen tilfeller kan flere lærere ha samme fag og dere må da bli enig om hvilke(n) lærer eleven faktisk har i det faget.

Elevene er velkomne til å være med dersom de ønsker det.
OBS! Det settes kun av fem minutter til hver samtale – det avtales spesielt hvis det er behov for ytterligere oppfølging på slutten av samtalen.

Oppmøte

 1. Møt en halv time før informasjonsmøtet (se tabell nedenfor) for å gå til klasserom og skrive deg på liste for samtale med aktuelle lærere.
  Skolens administrasjon og ledelse vil være tilstede i skolegården og på bygget for å hjelpe deg med å finne fram.
 2. Gå på felles informasjonsmøte i Konsertsalen i 1. etasje til oppsatt tid (se tabell nedenfor).
 3. Når informasjonsmøtet er ferdig, går du til de rommene/lærerne du har bestilt samtaletid hos.
  Avdelingsleder og rådgiver for det enkelte utdanningsprogram er tilgjengelige i informasjonsområdet. De kan også svare på spørsmål om fagvalg.

Møtetid:

Programområde / avdeling

Praktisk informasjon og   bestilling av samtaletid

Informasjonsmøte i   Konsertsalen

Konferansetid

Studie E. – Frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign

Kl. 16.30

Kl. 17.00  – 17.25

Kl. 17.30 – 18.30

Studiespesialisering

Kl. 17.00

Kl. 17.30  – 17.55

Kl. 18.00 – 19.15

Musikk og dans

Kl. 17.45

Kl. 18.15  – 18.40

Kl. 18.45 – 20.00

Kunst, design og arkitektur –   Design og håndverk

Kl. 18.30

Kl. 19.00  – 19.25

Kl. 19.30 – 20.45

PROGRAM FOR INFORMASJONSMØTET

 1. Kort underholdningsinnslag
 2. Informasjon ved rektor
 3. Informasjon om fagvalg