Hovedseksjon

Mewantemooseicday 3

To. 23.3.

12:0016:00

Mewantemooseicday3 er inspirert av den amerikanske komponisten John Cage, som i 1969 arrangerte en multimedial massehendelse på University of California: Mewantemooseicday. Her satte han sin pedagogiske idé ut i praksis: "Mennesker sammen uten restriksjoner implementert i en overflod av situasjoner."

I 2018 laget vi vår egen variant av dagen og nå i 2023 gjør vi det igjen!

John Cage sa: "Elever er mennesker, ikke planter... Elsker vi elevene? Visst gjør vi det! Det viser vi ved ikke å gå i veien for dem." I fire timer gir vi derfor rom til frihet og prosess framfor regler og regi, kreativ utfoldelse framfor styrt aktivitet, og sosial samhandling fremfor sololøp.