Julekonsert 2020 (avlyst)

Ma. 14.12.

18:0020:00

Når det gjelder konsertene i desember har vi sett på forskjellige muligheter. Håpet var jo at vi kunne invitere til en varme og hyggelig konserter, med maks 200 i publikum i Filadelfia. Sett i forhold til at vi nå har rød timeplan, og har to uker med digital undervisning, ser vi at blir for kort tid å øve fram til konserter på. Det er også usikkert hva Oslo kommune velger av tiltak etter 30. november og det er usikkert hvilken timeplan vi til enhver tid kommer til å ha. Disse momentene gjør at vi velger å avlyse julekonsertene. Filadelfia er nå reservert i uke 5, slik at vi har muligheten til å ha konserter der i prosjektuka i stedet.

 

Vi ser også for oss en mulighet for litt julesang med kor i skolegården noen dager i desember når de andre elevene kommer eller går.