Hovedseksjon

Dans

Dans

Ved å velge danselinja får du fordype deg i dans gjennom tre år samtidig som du legger grunnlag for å studere videre ved en høgskole eller et universitet etter videregående opplæring. Skolen har to dansetilbud – en landsdekkende linje for scenisk dans og et unikt tilbud i streetdance for søkere fra Oslo. Den gode søkningen til danselinjene gir oss engasjerte og motiverte elever.  

Landsdekkende danselinje, scenisk dans

Dette er et tilbud til deg som allerede har et godt nivå i de sceniske danseformene klassisk ballett, jazzdans og moderne samtidsdans og har ambisjoner om å satse videre på dans i høyere utdanning. Her er hovedvekt på å utvikle elevene mentalt, teknisk og kunstnerisk i alle de tre danseformene.

Danselinje med streetdance-profil

Streetdance-linjen er åpen for alle søkere fra Oslo og passer for de som har en spesiell interesse for streetdance i ulike sjangre. Her får du undervisning i hiphop, popping, house, breakdance, klassisk ballett, jazzdans og moderne samtidsdans.

Høye ambisjoner og trygt læringsmiljø

Lærerne på danselinjen har høy kompetanse og lang erfaring. Flere jobber profesjonelt som dansere og koreografer. De vet hva som kreves for å lykkes med dans og jobber tett med elevene gjennom skoleåret. Vårt mål er å gi hver elev mulighet til å utvikle seg maksimalt. Vi er samtidig opptatt av at høyt læringstrykk og ambisjoner ikke skal stå i veien for et trygt og støttende læringsmiljø.

Trening og individuell coaching

Skolen disponerer seks dansesaler og legger til rette for at elevene også kan trene på kveldstid. Hver elev på danselinjen får tilbud om individuell coaching. Skolen tilbyr også økt timetall i styrketrening og grunntrening. Vi jobber bevisst med å etablere en god treningskultur. I løpet av skoleåret vil elevene erfare at de får god oppfølging – og tid og rom til å øve.

Årlig danseforestillling og eksternt samarbeid

I løpet av året deltar alle elever på danselinjene på en stor danseforestilling. Skolen har i tillegg en rekke interne danseprosjekter og samarbeider med eksterne aktører som Jo Strømgren Kompani, Dansens Hus, Bærum kulturhus og Den Norske Opera og Ballett. Skolen har også et eget dansekompani, Kompani Munch. Kompaniet har årlig opptak gjennom audition, og jobber med større verk av profesjonelle koreografer.

Se flere videoer om og fra skolen på skolens YouTube-kanal.

Les mer om Dans på Vilbli.no

Kontakt: 

Avdelingsleder Dans, Heidi Solberg
Epost: heidi.solberg@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 915 22 414

Foto: Peter D. Hypher
Video Efua og Kaja: Håvard Tryti. Videoer fra Åpen dag: Newtone Studio.

Les mer om dans på Vilbli.

Hvorfor Street på Edvard Munch vgs? Hør hva Efua sier.

Hvorfor landsdekkende linje i scenisk dans? Hør hva Kaja sier.

Glimt fra dans