Hovedseksjon

Digitalt møte om russetid

russetid

I tillegg til innlegg fra Utdanningsetaten, bidrar våre samarbeidspartnere fra politiet, Forbrukerrådet og Elevorganisasjonen i møtet. De orienterer om russetidens utfordringer fra ulike perspektiv og gir råd om hvordan foresatte kan bidra. Opptaket fra møtet blir tilgjengelig i etterkant. Du kan følge det digitale møtet her.

Elevene våre fortjener trygge, gode minner fra russetiden. Ungdommen gir tilbakemeldinger om at de ønsker hjelp fra voksne til å snu ukulturen.