Ledelse og ansatte

Rektor

Stein Kristian Dillevig, 905 45 476

Assisterende rektor

Kjersti Engelstad Stokke, 222 07 173

Adminstrasjonsleder
Anne Wangberg Hansen, 976 30 653

Avdelingsleder Studiespesialisering
Herdis Wiig, 948 80 349

Avdelingsleder Realfag
Martin Lamo Dehli, 909 24 962

Avdelingsleder Språk
Riikka Nilsson, 481 57 166

Avdelingsleder Musikk
Rannveig Egenberg, 990 25 017

Avdelingsleder Dans
Heidi Solberg, 915 22 414

Avdelingsleder Design og håndverk, og Kunst, design og arkitektur
Kamilla Bulie, 909 98 455

Avdelingsleder Tilrettelagt

Nina Berg (fram til 01.09.), 941 65 680. Andrine Fagerholdt Ihler (etter 01.09.), 959 39 427.

Studieleder
Vigdis Vangsøy, 224 61 406

Prosjektleder håndverkssenteret
Kristin Brandt, 450 37 004

 

 

 

Rådgiver - fordeling av klassene - skoleåret 2017-18            

Rådgivernes ansvarsfordeling av klassene

 

Anne Kathrine Fuglem:
e-post: anne0209@osloskolen.no
tlf. 41523988
Musikk(alle): 1 MUA, 1 MUB, 2MUA, 2 MUB, 3MUA, 3 MUB
Studiespesialisering: 1STA,1STB,2STA,2STB,3STA

Berit Gustavsen:
e-post: berit.gustavsen@osloskolen.no
tlf. 95257829
Dans(alle): 1DA, 1 DL, 2 DA, 2 DL, 3 DA, 3 DL
Kunst, design og arkitektur: 2KAD,2KDB,2KDC
Design og håndverk:  2DHA, 2 DHTE, 2 DHTR, 2 DHGU, 2 DHBL,3DHA

Elisabeth Karoliussen:
e-post: elisab2302@osloskolen.no
tlf: 92053569
Studiespesialisering: 1STC,1STD,2STC,2STD,3STB,3STC
Studiespesialisering med formgivingsfag: 3SFA,3SFB

Andrine Ihaler Fagerholt:
e-post: andrine.fagerholt.ihler@oslo.kommune.no
tlf: 95939427
Kunst,design og arkitektur: 1KDA,1KDB
Design og håndverk: 1DHA, 1DHB, 1DHC

Nina Berg:
e-post: nina1003@osloskolen.no
tlf: 94165680
Tilrettelagt adv.:1DHD,1MUS 

Tilrettelegging,Sosialrådgiving, karriereveiledning: Andrine Ihler Fagerholt, Anne Kathrine Fuglem, Berit Gustavsen, Elisabeth Karoliussen,  

Spesialundervisning/IOP: Andrine Ihler Fagerholt