Velkommen til skolestart 2021

Skolestart2020

Oppstartuke med egen timeplan og "The Edvards"

Skolestartuka har en egen timeplan for alle trinn. Det foregår undervisning etter "normal" timeplan deler av uka, men elevene jobber også med prosjekter deler av tida. Vi avslutter første skoleuke med showet "The Edvards" - med musikk, dans og premiering av filmersnutter fra prosjektarbeidet gjennom uka.

Overnattingstur til Strandheim leirsted for Vg1 

Vi inviterer alle Vg1-klassene på overnattingstur til Strandheim leirsted på Nærsnes i løpet av ukene 34, 36 og 37. Det kommer detaljert informasjon om denne turen ved skolestart.

Vg1 - Musikk / Dans / Studiespesialiering / Tre, gull og tekstil / Kunst, design og arkitektur

Disse programområdene møter i skolegården i Ullevålsveien (inngang Nordahl Brunsgate) til følgende oppstarttidspunkt:

  • 09.00: Musikk og Dans
  • 09.30: Studiespesialisering
  • 10.00: Kunst, design og arkitektur 
  • 10.30: Trearbeid, gullsmed og tekstil (Håndverk, design og produktutvikling)

I skolegården blir du møtt av din kontaktlærer og fulgt til klasserommet. Første skoleuke har, som beskrevet ovenfor, en egen timeplan. Du skal bli kjent med skolen, medelever, lærere, faddere og nye fag. 

Første uke får du også tilbud om en oppstartsamtale med kontaktlærer slik at vi raskt kan bli kjent med deg og forventningene dine til tre år på videregående skole. Det blir også egne fadderopplegg.

Vg1 - Frisør, Blomster og Interiør og eksponeringsdesign

Disse programområdene skal møte på Studio E i Fredensborgveien 26 (inngang Dopsgate 5). Her har vi designet lokaler som passer til de kreative fagene, ganske ulikt det man forbinder med vanlige klasserom. 

  • Vg1 møter i kantina kl 09.00
  • Vg2 og Vg3 møter i kantina kl 11.00

Tilrettelagt avdeling - HDP og MDD 

Elevene møter kl 10.30 i skolegården i Ullevålsveien. Der blir de møtt av sin kontaktlærer og fulgt til klasserommet. 
Ved spørsmål knyttet til oppstart kontakt teamleder hilde.sand@osloskolen.no.

Tilrettelagt avdeling - Frisør, Blomster og Interiør og eksponeringsdesign (Studio E)

Elevene møter kl 10.30 i kantina på Studio E i Fredensborgveien 26 (inngang Dopsgate 5). Der blir de møtt av sin kontaktlærer og fulgt til klasserommet. 
Ved spørsmål knyttet til oppstart kontakt daglig leder på Studio E elisabeth.martini@osloskolen.no.

Vg 2 og Vg3

Vg 2 møter kl 11 og Vg3 møter kl 13. Det blir ingen samling i skolegården – elevene går rett til tildelte klasserom første skoledag.

OBS! Vg3 Musikk møter kl 11 i skolegården og får nærmere beskjed om møte med kontaktlærere og øvelser til konsert på Vippa tirsdag 17. august.


Vi ønsker nye og kjente elever velkommen til skolestart 2021!

 

Til Fredensborgveien 26 Studio E

Møter for foresatte ved skolestart

VG 1Frisør, Blomst og Interiør og eksponeringsdesign

Mandag 16. august klokka 18:00 i 

Vg1

Mandag 16. august klokka 17:00 i Ullevålsveien 5, inngang Nordahl Brunsgate.

Vg2

Tirsdag 24. august klokka 17:00 i Ullevålsveien 5, inngang Nordahl Brunsgate.

VG2 Frisør, Blomst og Interiør og eksponeringsdesign

Tirsdag 24. august klokka 17:00 i Fredensborgveien 26.

 

 

Møter for foresatte - smittevern

Når det gjelder smittevern, er vi nå på grønt tiltaksnivå. Det betyr at vi kan avvikle foreldremøtene tilnærmet som normalt.

Vi oppfordrer til, hvis det er mulig, at kun en foresatt per elev møter, slik at vi unngår at foresatte blir sittende for tett i klasserommene.

Det vil være munnbind og håndsprit tilgjengelig.

Rektors introduksjon vil gjøres digitalt tilgjengelig på skolens hjemmeside og kontaktlærers presentasjon blir sendt ut via Skolemelding etter foreldremøtet.

Felles informasjon fra møter foresatte