Smittesituasjonen ved skolen

Korona

20.11.

Mandag åpner vi! Velkommen tilbake til hovedskolen og til PP7! Vi ser frem til at vi igjen kan åpne for fysisk skole, ikke bare hjemmeskole på Teams. Det er bare Studio E som har kunnet holde åpent de siste to ukene. Et tomt bygg uten elever og lærere er ingen skole. Men: Vi er fortsatt på rødt tiltaksnivå og skal følge rød timeplan.

Når vi følger rød timeplan vil det ikke være mer enn maksimalt 450 elever i bygget samtidig. Store grupper og klasser blir fordelt på flere rom, og det blir lettere å holde avstand til hverandre i fellesarealene. Noen starter tidlig, andre senere. I tillegg, og for at vi ikke skal få en ny smitteoppblomstring, ber vi om at alle bidrar ved å følge disse retningslinjene:

 • Vær alltid hjemme hvis du har symptomer. Dra rett hjem hvis du får symptomer mens du er på skolen.
 • Hold minst 1 meter avstand til alle ander – i alle situasjoner der det er mulig.
 • Sprit hendene dine når du går inn i bygget og vask hendene jevnlig gjennom dagen.
 • Gå en og en i ganger og trapper, og hold til høyre. Ikke stopp opp.
 • Etter endt økt går du direkte til neste klasserom.
 • Unngå å bruke elevskapet ditt. Bær med deg det du trenger.
 • Sitt på plassen din i klasserommet slik klassekartet viser/læreren har bestemt.
 • Beveg deg så lite som mulig rundt i bygget i løpet av dagen.
 • Kantina vil være åpen, men det er ikke mulig å sitte der, kun kjøpe mat og drikke. Hold avstand til andre i kantineområdet.
 • Minimer antallet nærkontakter – det er mulig å være sosial uten å ha nærkontakt.

Hvis vi alle klarer å overholde disse reglene, håper og tror vi at vi kan unngå smitte, og slik unngå nedstengt skole igjen. Hvis vi i tillegg klarer å vise omsorg og ta vare på hverandre, på tross av at vi skal holde fysisk avstand, blir skolen også et godt sted å være. 

18.11.

De fleste av våre elever og ansatte som har testet positivt siden 5.11., er nå ute av karantene. Samtidig har skolen kjørt hjemmeskole siden mandag 9.11. Nye smittetilfeller som evt. måtte komme denne uka, kan derfor ikke lenger knyttes til aktivitet på skolen.

17.11.

En elev i 1MUB og en elev i 2MUB har testet positivt. De positive testene utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen. 

16.11.

Vi har i løpet av helga fått noen nye smittetilfeller, men det ser ut som økning i antall smittede er på vei ned. Skolen har 44 elever, 6 ansatte og 2 praksisstudenter som har testet positivt siden 5.11. 23 av elevene som har testet positivt er fra musikk, samt 4 lærere og 2 praksisstudenter. De aller fleste kommer ut av karantene i løpet av 16.11. og 17.11.

Søndag:

En elev i 3STA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene og elevene utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen. 

Siden fredag ettermiddag har syv nye elever på musikk testet positivt (tre sent på fredag, fire lørdag) - det er to i 1MUA, tre i 1MUB, en i 3MUA og en i 3MUB. Klassene er allerede i karantene, men noen enkeltelever får utvidet karantene med en dag (til og med 15.11.) 

Lørdag:

To elever i 1STB har testet positivt. Klassen er allerede i karantene, men elevene utløser karantene for en elev i 1STD til 17.11.

En elev i 2STD har testet positivt. Eleven utløser ikke karantene for andre elever ved skolen.

16.11. - 20.11. (uke 47)

Etter møte med bydelsoverlegen og leder for smitteteamet i bydelen torsdag ettermiddag (12.11), har vi besluttet at vi også i neste uke holder skolen stengt. Begrunnelsen for dette er at antall smittede, samt mange elever og lærere i karantene, gjør det vanskelig å gjennomføre undervisning på skolen. Skolen håper deretter at vi, etter til sammen 14 dager nedstengt skole, får alle tilbake og at mulige smittekjeder er brutt.

Dette innebærer at all undervisning iht rød timeplan flyttes over i Teams i neste uke. De fleste heldagsprøvene vil gå som planlagt, men hjemmefra. Utfyllende informasjon om dette kommer sendes ut på epost i løpet av dagen.

Privatisteksamener går som planlagt i neste uke (tirsdag, onsdag og torsdag). Er du smittet eller i karantene og ikke kan ta eksamen, må du ta kontakt med Vigdis Vangsøy snarest, epost: Vigdis.Vangsoy@ude.oslo.kommune.no eller mobil: 47633745.

13.11.

En elev i 3 STC har testet positivt. Klassen er allerede i karantene, men seks elever i klassen får utvidet sin karantene med en dag som følge av denne smitten (til og med 17.11.). En elev fra 3STD og lærer for programfagsgruppe eleven har deltatt i defineres som nærkontakt og får karantene til og med 16.11.

En elev i 3STA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene og eleven utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen

En elev i 1STA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene og eleven utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen. 

En elev i 1MUA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene og elev utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen. 

En elev i 2MUA har testet positivt. Nærkontakter i 2MUA, 2MUB og 2MUC er satt i karantene til og med 16.11.

En elev i 2KDA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene og elevene utløser ikke karantene for andre elever eller ansatte ved skolen. 

En elev i 1DHTE har testet positivt. Eleven utløser ikke karantene på andre elever eller ansatte ved skolen.

Bydelsoverlege er informert om nye smittetilfeller og nærkontakter er varslet.

12.11.

To elever i 3STA har testet positivt. Klassen er allerede i karantene, men fire medelever i klassen får utvidet sin karantene med en dag (til og med 18.11.) som følge av at disse to elevene har testet positivt. 

En elev i 1MUA har testet positivt. Klassen og nærkontakter fra skolen er allerede i karantene.

En elev fra 2KDE har testet positivt. Eleven har hatt hjemmeundervisning - ingen nærkontakter ved skolen trenger å gå i karantene som følge av positiv test.

En elev i 1STB har testet positivt. Det betyr at 1STB blir satt i krantene, pluss noen få nærkontakter fra andre programfagsgrupper. Alle som er definert som nærkontakter er kontaktet og liste er sendt over til bydelsoverlegen for smittesporing. Karantene for de fleste berørte til og med 16.11.

En elev fra 1STA har testet positivt. Klassen og nærkontakter fra skolen er allerede i karantene.

Alle som er definert som nærkontakter er kontaktet og liste er sendt over til bydelsoverlegen for smittesporing. 

Skolen har nå 34 smittetilfeller; 27 elever, 6 ansatte og to praksisstudenter.

11.11.

Totalt 12 elever i 1MUA, 1 elev i 1MUB og 1 i 3MUB har testet positivt. I tillegg til fire lærere og to praksisstudenter. 20 personer tilknyttet musikklinja har altså testet positivt siden det første smittetilfellet før helgen - og omlag 100 elever og ansatte tilknyttet postive tester på musikk er satt i karantene.

En elev i 3STC har testet positivt. Hele 3STC er i karantene, pluss tre elever fra 3STD.

En elev i 2STC har testet positivt. Hele 2STC, kontaktlærer og en elev fra 2STA og tre elever fra 2STD er i karantene.

En elev i 2KDA har testet positivt. Hele 2KDA er i karanten, pluss to nye elever i 2KDC, tre elever i 2KDE og to lærere.

En elev i i 2STA har testet positivt. Hele 2STA er satt i karantene, samt ni elever fra 2DA, 2STB, 2 STC og 2STD, pluss en lærer.

Alle som er definert som nærkontakter er kontaktet og liste er sendt over til bydelsoverlegen for smittesporing. De fleste av elever og lærere som nå sitter i karantene er ferdig med karantene til tirsdag 17.11.

10.11.

En elev i 3STA har testet positivt. Hele 3STA er i karantene, to lærere og en elev i 3STB. 

En elev i 1KDC har testet positivt og hele 1KDC er i karantene, pluss en lærer og tre elever i 1KDA og tre elever i 1KDB. 

En elev i 2KDC har testet positivt og fem elever i 2KDC, pluss en i KDA og tre i KDE er satt i karantene.

En lærer tilknyttet 1STA har testet positivt og hele 1STA, pluss to lærer til er satt i karantene.

Ytterligere fire elever i 1MUA har testet positivt, samt en praksisstudent. De har vært i karantene sammen med resten av 1MUA siden før helgen. Det er nå totalt 9 smittede elever, tre lærere og en praksisstudent som er smittet tilknyttet musikk.

En elev i 1MUD har testet positivt. Klassen har vært i karantene siden før helgen.

Alle som er definert som nærkontakter er kontaktet og liste er sendt over til bydelsoverlegen for smittesporing. 

09.11. - 13.11. (uke 46)

Etter råd fra bydelsoverlegen gjennomføres det hjemmeskole hele uke 46. Skolen har smitteutbrudd som berører flere programområder og til sammen mange undervisningsgrupper på kryss og tvers. 

Mandag og tirsdag kjøres ordinær timeplan, mens undervisning skjer etter "rød" timeplan fra onsdag. Rød timeplan innebærer i utgangspunktet undervisning dels på skolen, dels hjemme (avhengig av elvenes fagkombinasjon), men denne uka skjer altså all undervisning på Teams.

Studio E (frisør, blomst og interiør- og eksponeringsdesign) har all sin undervisning i et helt separat bygg og kjører timeplan med kominasjon av hjemmeskole og undervisning på skolen også denne uka.

Forhåpentligvis er smittesituasjonen slik fra neste uka at skolen kan kjøre normal rød timeplan med en kombinasjon av undervisning på Teams og undervisning på skolen. Med rød timeplan blir det færre elever på skolen og undervisningen kan spres på flere klasserom. Det vil dermed bli enklere å holde avstandskravene satt fra myndighetenes side.

Elevene må følge med på den røde timeplanen fra dag til dag, for her vil det kunne komme noen justeringer. Rød timeplan vil bli gjennomgått i klassens time på Teams tirsdag 09.11. kl. 14.00. Annen undervisning i dette tidsrommet faller bort.

Epost med informasjon sendes ut til foresatte og elever.

09.11.

Vi har i løpet av helgen fått melding om at ytterligere to ansatte på MDD-musikk og fem elever i 1MUA - og en ansatt tilknyttet 1MUD har testet positivt. Omlag 100 elever er i karantene. 

Følgende klasser er nå i karantene: 1DA, 1DL, 1MUA og 1MUD. I tillegg er enkeltelever fra følgende klasser satt i karantene: 2MUA, 2MUB, 2MUC, 3MUA, 3MUB, 1KDA, 1STB. Alle nærkontakter er kontaktet.

05.11.2020

Vi har i dag fått melding om at en ansatt på MDD-musikk har fått påvist covid-19. Totalt 7 ansatte, 2 praksisstudenter, 4 elever i Vg3, 2 elever i Vg2 og hele 1MUA er definert som nærkontakter og må dermed i karantene i ti dager. Alle nærkontakter blir kontaktet i løpet av dagen.

 

 

 

 

 

 

Korona – Generell informasjon til foresatte og foreldre

Edvard Munch vgs tar smittesituasjonen på alvor – nedenfor kan du lese litt mer om smittevern ved skolen og hvordan vi organiserer skolehverdagen i de ulike beredskapsnivåene for smitte (grønt, gult og rødt). Grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå skolen følger. 

Skolen har hatt få smitteutbrudd siden skolestart 2020, men fikk i slutten av uke 45 veldig mange som testet positivt og mange som måtte i karantene.

Vi gjør hele tiden nødvendige utbedringer og forsterkinger for å sikre og øke smittevernet ved skolen. Å drive skolen i den situasjonen vi er i nå, er svært krevende. Vi forsøker hver dag å finne balansen mellom å sikre læring og gode opplevelser og samtidig gjøre vårt ytterste for å opprettholde et trygt skolemiljø for elevene.

Viktige smittevernregler:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak: 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel og store samlinger.

Vi har stor forståelse for at både elever og foresatte er bekymret for smittesituasjonen. Vi er hele tiden i dialog med både elevrådet og elevene generelt for å berolige og evt. igangsette ytterligere tiltak. Vi følger utviklingen nøye og vil raskt ta nødvendige grep i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger som gjelder videregående skole.

Skolehverdagen på grønt, gult og rødt nivå

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper for å opprettholde krav til avstand i og utenfor timene. Det vil være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen samtidig. Det er utarbeidet en egen timeplan for rødt nivå ved skolen.

Opplæringsplikt for alle elever
Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.