Hovedseksjon

Skolestart 2022

skolestart2022

Oppstartuke med egen timeplan og "The Edvards"

Skolestartuka har en egen timeplan for alle trinn. Det foregår undervisning etter "normal" timeplan deler av uka, men elevene jobber også med prosjekter i egne prosjektøkter. Vi avslutter første skoleuke med showet "The Edvards" - med musikk, dans og premiering av resultater fra prosjektarbeidet gjennom uka.

Vg1 - Dans / Musikk / Håndverk, design og produktutvikling / Kunst, design og arkitektur / Studiespesialisering

Disse programområdene møter i skolegården i Ullevålsveien (inngang Nordahl Brunsgate) til følgende oppstarttidspunkt:
09.00: Musikk, dans, drama (MDD)
09.30: Studiespesialisering (ST)
10.00: Kunst, design og arkitektur (KDA)
10.30: Håndverk, design og produktutvikling (HDP - tekstil, tre og gull)

I skolegården blir du møtt av din kontaktlærer og fulgt til klasserommet. Første skoleuke har, som beskrevet ovenfor, en egen timeplan. Du skal bli kjent med skolen, medelever, lærere, faddere og nye fag. 
Første uke får du tilbud om en oppstartsamtale med kontaktlærer slik at vi raskt kan bli kjent med deg og forventningene dine til tre år på videregående skole. Det blir også egne fadderopplegg.

Tilrettelagt avdeling – Håndverk, design og produktutvikling og Musikk 

Elevene møter kl 10.30 i skolegården i Ullevålsveien (inngang Nordahl Brunsgate). Der blir de møtt av sin kontaktlærer og fulgt til klasserommet. 
Ved spørsmål knyttet til oppstart kontakt avdelingsleder 
hilde.sand@osloskolen.no.

 

Vg 2 og Vg3

Vg 2 møter kl 11 og Vg3 møter kl 13. Det blir ingen samling i skolegården – elevene går rett til tildelte klasserom første skoledag. Se romoversikt på skjermene når du kommer.

Studio E

Frisør, Blomster og Interiør og eksponeringsdesign

Disse programområdene skal møte direkte på Studio E i Fredensborgveien 26. Her har vi designet lokaler som passer til de kreative fagene, ganske ulikt det man forbinder med vanlige klasserom. 
09.00: Vg1 – oppmøte kantina
11.00: Vg2 – oppmøte kantina
13.00: Vg3 – oppmøte kantina

Tilrettelagt avdeling - Frisør, Blomster og Interiør og eksponeringsdesign

Elevene møter kl 09 i kantina på Studio E i Fredensborgveien 26. Der blir de møtt av sin kontaktlærer og fulgt til klasserommet. 
Ved spørsmål knyttet til oppstart kontakt avdelingsleder 
hilde.sand@osloskolen.no.


Vi ønsker nye og kjente elever velkommen til skolestart 2022!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Om valg av fremmedspråk og matematikk i Vg1 (ikke HDP og FBIE)

<![if !s Vg1 skal du velge fremmedspråk og matematikkfag. Du har sikkert fått informasjon om dette på ungdomsskolen, og du får også mer informasjon ved skolestart. Helt kort:
Fremmedspråk
Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge fransk II, spansk II og tysk II.  Hvis du har hatt spansk eller fransk på ungdomsskolen, og ikke ønsker å fortsette med det, kan du på vår skole bytte til tysk I. Hvis du ikke har hatt språk på ungdomsskolen, må du velge tysk I. I så fall må du ha dette språket i tre år. Hvis du ønsker annet fremmedspråk enn fransk, spansk eller tysk, kan du velge å benytte deg av det bydekkende tilbudet for små språkfag. Denne undervisningen foregår på ettermiddagstid
Matematikk
Det er to ulike matematikkfag på Vg1, Matematikk 1T og Matematikk 1P. Disse har relativt ulike læreplaner. Matematikk 1T er et teoretisk matematikkfag som legger grunnlag for fordypning i matematikk videre i skoleløpet, mens 1P er praktisk rettet og fokuserer på hva matematikken kan brukes til. Når du begynner på skolen, skal du velge ett av matematikkfagene. I løpet av de to første ukene på skolen får du hjelp og veiledning av faglærer til å finne ut hvilket fag som passer best for deg. Dette valget gjør du altså først etter skolestart.

Til Fredensborgveien 26 / Studio E

Screenshot 2020-08-12 at 09.44.41.png

Møter foresatte ved skolestart

Vg1: Mandag 22. august, Ullevålsveien 5
Kl 17.00
       KDA og HDP
Kl 17.30       Studiespesialisering
Kl 18.00       Musikk og Dans

Kl 17.00       FBIE på Studio E, Fredensborgveien 26

Vg2: Onsdag 24. august, Ullevålsveien 5

Kl 17.00       KDA og HDP
Kl 17.30       Studiespesialisering
Kl 18.00       Musikk og Dans

Kl 17.00       FBIE på Studio E, Fredensborgveien 26

Overnattingstur til Strandheim leirsted for Vg1

Vi inviterer alle Vg1-klassene på overnattingstur til Strandheim leirsted på Nærsnes i uke 35 og 36. Det kommer detaljert informasjon om denne turen ved skolestart.

Om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Dette er ikke behovsprøvd, men man må likevel søke om det. Vi oppfordrer deg derfor til å søke stipend hos Lånekassen https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/ så raskt som mulig. Stipendet kan du bruke til å dekke utgifter for egenandel til PC og annet utstyr du trenger til undervisningen.