Samtaler med kontaktlærer og informasjonsmøter for VG1 og VG2

Informasjonsmøte om Vg3

Nærmere informasjon og opplegg for VG1 
Vi inviterer til digitalt foreldremøte torsdag 29. oktober kl. 17.30. På møtet informerer vi om skolen, om hvordan skolestart har vært og hvilke smitteverntiltak det er på skolen.  Vi informerer også om Fagfornyelsen og hvordan denne påvirker undervisning og vurdering for Vg1-klassene. Det blir gitt informasjon om fagvalgene Vg1-elevene skal gjøre for neste skoleår.  Vi informerer også om fraværsreglementet og hvordan dere foresatte kan hjelpe elevene til å holde lavt fravær.  

Møtet vil foregå på Teams. Vi vil legge ut lenke til arrangementet nedenfor så snart den er klar.

Vi inviterer også Vg1-elever og foresatte til en digital samtale (10 – 15 min.) med kontaktlærer via Teams. Samtalene gjennomføres fortrinnsvis torsdag 29. oktober, eller også på et avtalt tidspunkt i løpet av uke 44 eller 45. Kontaktlærer tar kontakt for å avtale tidspunkt for samtalen. Ved behov, kan det avtales en oppfølgingssamtale med faglærere. Nærmere informasjon om opplegg for VG2
Vi inviterer til digitalt foreldremøte for VG2 torsdag 29. oktober kl. 18.30. På møtet informerer vi om skolen, om hvordan skolestart har vært og hvilke smitteverntiltak det er på skolen. Det blir gitt informasjon om fagvalgene Vg2-elevene har gjort dette året og om fagvalg kommende skoleår. Studieleder sier litt om eksamen på Vg2. Vi informerer om fraværsreglementet og hvordan dere foresatte kan hjelpe elevene til å holde lavt fravær, også etter at elevene fyller 18 år. Vi orienterer også om VG3 og om studie- og yrkesveiledningen dette og neste skoleår. 

Møtet vil foregå på Teams. Vi vil legge ut lenke til arrangementet nedenfor så snart den er klar.

Hvis det er behov for det, kan foresatte be om en digital samtale (10 – 15 min.) med kontaktlærer via Teams. Samtalene gjennomføres fortrinnsvis torsdag 29. oktober, eller også på et avtalt tidspunkt i løpet av uke 44 eller 45. Foresatte tar selv kontakt med kontaktlærer for å avtale samtaletid. Ved behov, kan det ev. også avtales en oppfølgingssamtale med faglærere. 

 

Lenker til foreldremøter på Teams

For å komme til møtet for Vg1 kl 17.30 klikker du her.

For å komme til møtet for Vg2 kl 18.30 klikker du her.