Ny e-post og postadresse!

k13
Vennligst benytt nye adresser ved henvendelser til skolen som ikke kan sendes på e-post til 
avdelingsledere, rådgivere og annet personale ved skolen direkte.
Ny e-post til postmottaket (skolens generelle e-post): postmottak@ude.oslo.kommune.no
Ny postadresse: 
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Edvard Munch videregående skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Endringene skjer i forbindelse med at skolen tar i bruk et nytt digitalt saksbehandlingssystem for oppfølging av elevsaker. Elever og foresatte vil derfor fra 11. september også motta post som ikke kan sendes på e-post, til sin digitale postkasse.