Foreldremøter

Gutta på benken

Frisør, Blomst og Interiør og eksponeringsdesign

Mandag 24. august klokka 18:00 i Fredensborgveien 26.

Vg1

Tirsdag 25. august klokka 17:00 i Ullevålsveien 5, inngang Nordahl Brunsgate. Innkalling og nærmere informasjon fra kontaktlærer etter skolen har startet.

Vg2

Mandag 31. august klokka 17:00 i Ullevålsveien 5, inngang Nordahl Brunsgate. Innkalling og nærmere informasjon fra kontaktlærer etter skolen har startet.

Tilrettelagt avdeling

Onsdag 9. september klokka 17:00 i Ullevålsveien 5, inngang Nordahl Brunsgate. Innkalling og nærmere informasjon fra kontaktlærer etter skolen har startet.

Smittevern og praktisk informasjon i forbindelse med møtene
Møter for foresatte gjennomføres med strenge smittevernreguleringer
Det blir i år ingen felles introduksjon i skolens konsertsal. Møtene foregår per klasse i utvalgte klasserom og ledes av klassens kontaktlærer(e).
Alle foresatte har mottatt digital påmelding til møtene og skal ha registrert seg som deltager i forkant. Dette gjør skolen både av praktiske årsaker og med tanke på evt. smittesporing.


Mottak av foresatte
Alle skal ha fått informasjon fra kontaktlærer om hvilke rom de skal møte i. Det vil også være skilt og noen i skolegården som hjelper til med å vise vei til riktig rom. Vi gjør oppmerksomme på at skolen ikke er bygget med parkeringsplasser, og at eventuell bilkjøring må løses gjennom gateparkering. Det er god plass til sykkeparkering i skolegården.

Smittevernvettregler
Vi ber gjestene om å etterleve følgende smittevernvettregler:
• Vask hendene eller bruk antibac før du går inn i byggene og etter at du har vært på toalettet.
• Hold avstand - minst 1 meter.


Ved symptomer på sykdom
Alle gjester som har luftveissymptomer, skal holde seg hjemme. Det gjelder også om du er i tvil om du har slike symptomer. Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hvilke symptomer du skal følge særlig med på. 
For de som ikke kan komme, vil vi legge ut powerpointer i etterkant av møtene på skolens hjemmeside - i høyre kolonne på denne artikkelen.

Har du spørsmål?
Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med administrasjonsleder, Anne Wangberg Hansen. E-post: anne.wangberg.hansen@ude.oslo.kommune.no eller mobil 97 63 06 53.